Studiegids

nl en

Philology 5: Old English Literature and Culture

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Succesvolle afronding van Philology 2, of gelijksoortige cursus.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Philology 2. Je leest, vertaalt, bestudeert en bespreekt een aantal literaire en non-literaire teksten in combinatie met achtergrondliteratuur. Al doende verkrijg je een dieper inzicht in een breed spectrum van aspecten van de Angelsaksische cultuur die nog niet eerder, of slechts terloops, aan de orde zijn geweest. Tot de onderwerpen die besproken worden horen vete en verzoening, held en/of heilige, feit of propaganda, de materiële cultuur (archeologie en paleografie), oraliteit en verschriftelijking.

Leerdoelen

Het verwerven van:

 • grondige kennis van de hoogtepunten van de Oudengelse literatuur (proza en poëzie) en van de relevante culturele geschiedenis van Angelsaksisch Engeland.

 • vertrouwdheid met de diverse genres en interpretatiemethoden.

 • vaardigheid om Oudengels op een gevorderd niveau te vertalen.
  Na succesvolle voltooiing van de cursus is de student goed toegerust om een B.A.-werkstuk te schrijven en een cursus Oudengels op M.A.-niveau te volgen.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege.

Studielast

10 EC = 280 hours.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur.

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 140 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 54 uur

 • tijd voor schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 60 uur

Toetsing

Toetsing

 • 1) Een schriftelijk “end-term” tentamen van 3 uur, met een vertaalopdracht, korte open vragen en essayvragen

 • 2) Twee ‘blended learning’ opdrachten

 • 3) Een essay van 1500 woorden

Weging

Onderdeel 1) 70%
Onderdeel 2) 10%+5%
Onderdeel 3) 15%

Herkansing

Als het gemiddelde eindcijfer 5.49 of lager is, dan zal het tentamen moeten worden herkanst tijdens de herkansingsperiode. Er is geen herkansing voor de ‘blended learning’ opdrachten en het essay (onderdelen 2 en 3).

Nabespreking tentamen

Er wordt uitsluitend een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Deze Blackboard site wordt o.a. gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamens. Daarnaast bevat het een discussieforum.

Literatuur

 • Baker, Peter (2012). Introduction to Old English. 3rd edn. Wiley-Blackwell.

 • Treharne, Elaine (2009). Old and Middle English c.890–c.1400: An Anthology. 3rd edn. Blackwell.

 • Godden, Malcolm & Lapidge, Michael (2013). The Cambridge Companion to Old English Literature. 2nd edn. Cambridge University Press.

 • Campbell, James (1991). The Anglo-Saxons. Penguin.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie