Studiegids

nl en

Linguistics 5: Advanced English Generative Syntax

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Linguistics 3: Syntax and Syntactic Argumentation (of een vergelijkbare cursus) moet zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus is een voortzetting van Linguistics 3: Syntax and Syntactic Argumentation . We bespreken enkele theoretische voorstellen die een belangrijke rol spelen in de syntactische literatuur en we gaan dieper in op recente ontwikkelingen in de generatieve syntaxis, met name in het kader van Chomsky’s Minimalisme.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen syntactische structuren analyseren en syntactische argumenten formuleren, zowel mondeling als schriftelijk.

  • Studenten kennen enkele recente theoretische voorstellen voor de syntaxis van het Engels en zijn in staat deze kritisch te evalueren.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (1 uur p/w)

  • Werkcollege (1 uur p/w)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 14

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 56

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 70

Toetsing

Toetsing

Schriftelijk tentamen en werkstuk.

Weging

  • Schriftelijk tentamen (combinatie van gesloten vragen en essayvragen) (70%)

  • Schriftelijk werkstuk (30%)

Herkansing

Alleen onvoldoende onderdelen kunnen worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

Er is een Blackboard aanwezig.

Literatuur

Een aantal (recente) artikelen (nader bekend te maken).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie