Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

BA Engels: Mentoraat

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De mentoraatbijeenkomsten zijn onderdeel van de propedeuse Engelse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

In het eerste jaar wordt voor de voltijds eerstejaarsstudenten een aantal mentoraatbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de docentmentor en studentmentoren in op allerlei verschillende aspecten die met (effectief) studeren te maken hebben. Er wordt ook stilgestaan bij etiquetten, het nut van het lezen van de cursusbeschrijvingen en het leren geven van constructieve feedback. Daarnaast maken studenten kennis met de Universiteitsbibliotheek en zal er een arbeidsmarktvoorlichting plaatsvinden.

Naast mentoraatbijeenkomsten zijn er ook drie bijeenkomsten die worden georganiseerd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden (EAV). Hier wordt o.a. aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden zoals argumenteren, bronnen beoordelen en plagiaat en het gebruik van bronnen.

Studenten met een negatief BSA-advies in januari dienen daarnaast deel te nemen aan extra seminars gericht op het verbeteren van de studievaardigheden. Deze worden ook georganiseerd door het EAV en zullen in het tweede semester plaatsvinden. Studenten om wie het gaat ontvangen na het uitbrengen van de studieadviezen meer informatie van de studiecoördinator.

Deelname aan mentorbijeenkomsten en EAV bijeenkomsten is verplicht voor alle voltijdstudenten.

Leerdoelen

  • Praktische informatie over de studie;

  • Effectief studeren en tentamenvoorbereiding;

  • Kennismaking met verschillende faciliteiten (Universiteitsbibliotheek, blackboard, uSis);

  • Kennismaking met studentmentoren & docenten van de opleiding.

  • Constructief feedback geven

  • Voorkomen van plagiaat en fraude

Studielast

  • 17 uur studiebegeleiding

  • Minimaal 2 uur aan sociale activiteiten buiten de geroosterde uren om

Rooster

Zie het online rooster.

De bijeenkomsten zijn in het eerste semester twee-wekelijks. Er vinden daarnaast drie EAV bijeenkomsten plaats. de data van het tweede semester worden later bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Studiebegeleiding in 1 en 2-uur durende seminars.

Aanmelden

Studenten worden tijdens de eerstejaarsdag door de studiecoördinator in mentorgroepen ingedeeld.

Contact

Onderwijsadministratie Van Eyckhof, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.