Studiegids

nl en

Linguistics 5: Morphology: Analyzing Words

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Taalkunde 2 en 4 (of vergelijkbare cursussen) moeten zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus besteden we aandacht aan de morfologie van het Engels. We gaan dieper in op de status van het begrip ‘woord’ en de elementen waaruit woorden zijn opgebouwd, het verschil tussen flexie en derivatie, de structuur van samenstellingen, en de historische oorsprong van Engelse woordvormingsprocédés.

Leerdoelen

  • Inzicht in morfologie van het Engels

  • Inzicht in de relatie tussen morfologie en syntaxis enerzijds, en morfologie en fonologie anderzijds

  • Kennis van basisbegrippen als ‘woord’, ‘morfeem’ en ‘affix’

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (1 uur)

  • Werkcollege (1 uur)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

  • 26 uur voor onderwijs

  • 34 uur voor tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur:

  • 80 uur voor het voorbereiden van tentamen en voorbereiden/schrijven van paper

Toetsing

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Weging

Schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing

Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst indien het eindcijfer onvoldoende is.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

  • Carstairs-McCarthy, Andrew (2002). An Introduction to English Morphology. Edinburgh University Press.

  • syllabus

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie