Studiegids

nl en

Linguistics 6: Language Change

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Taalkunde 2 en 4 moeten zijn behaald.

Beschrijving

Of we het nu leuk vinden of niet, alle talen veranderen. De vraag is hoe dat gebeurt, en waarom. In deze cursus kijken we naar verschillende vormen van taalverandering (fonologisch, morfologisch, semantisch, syntactisch) en proberen de oorzaken achter die veranderingen te achterhalen. Ook kijken we naar hoe onze kennis van taalverandering inzicht geeft in eerdere stadia van talen. We richten ons op het Engels, maar ook op een aantal andere talen.

Leerdoelen

Inzicht in taalverandering.
Inzicht in theoretische benaderingen binnen de historische taalkunde

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur p/w)

Studielast

De studielast is 140 uur.

  • Aantal uren voor het bijwonen van de werkcolleges: 12

  • Aantal uren voor het voorbereiden van huiswerk (leeswerk + opdrachten): 48

  • Aantal uren voor het voorbereiden van het tentamen: 80

Toetsing

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Weging

Schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing

Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst indien het eindcijfer onvoldoende is.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

Deze cursus wordt door Blackboard ondersteund.

Literatuur

Campbell, Lyle (2013). Historical Linguistics. An Introduction (3rd edn). Edinburgh: Edinburgh University Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie