Studiegids

nl en

Veldonderzoek Milieubiologie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Minimaal één van de cursussen Milieubiologie of Ecologie 1 dient met goed gevolg te zijn afgelegd.

Contact

Coördinator: Dr. K.B. Trimbos
Email: trimbos@cml.leidenuniv.nl

Beschrijving

In de eerste week schrijven de cursisten, na een algemene inleiding die gezamenlijk met de cursus Veldonderzoek Ecologie wordt gehouden, in groepjes een onderzoeksvoorstel op basis van een geschreven onderzoeksopdracht. In de weken daarna wordt dit onderzoek ook echt uitgevoerd, te beginnen met twee weken veldwerk in en rond Leiden. Veldgegevens worden systematisch verzamelen in het kader van de zelf vormgegeven onderzoeksopzet. Daarna wordt een week besteed aan het uitwerken en statistisch analyseren van de gegevens en de schriftelijke en mondelinge verslaglegging van de resultaten.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het leren zelfstandig milieubiologisch onderzoek op te zetten en uit te voeren

Eindtermen:

  • Het kunnen uitwerken van een onderzoeksplan voor milieubiologisch veldonderzoek, met aandacht voor ceteris paribus, storende en conditionerende variabelen etc.;

  • Het zelfstandig kunnen uitvoeren van milieubiologisch veldonderzoek, met alle verantwoordelijkheden voor terreinbeheerders, materiaal e.d. die erbij horen;

  • Het zelfstandig kunnen analyseren en publiceren van een verslag van het onderzoek

  • Het kunnen samenwerken in een groep, taakverdelingen, overleg, afspraken.

Rooster

Van 11 juni 2018 tot en met 6 juli 2018, het detailrooster wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Semi-zelfstandig veldonderzoek

Toetsing

Schriftelijk projectvoorstel en mondelinge en schriftelijke presentatie onderzoeksverslag

Blackboard

Detailinformatie wordt op Blackboard gepubliceerd.

Literatuur

Handleiding. Kosten: beperkte kosten voor handleiding (c. 5 €).

Aanmelden

Via USIS en daarna aanmelden op Blackboard

Opmerkingen

Kosten: beperkte kosten voor handleiding (c. 5 €).