Studiegids

nl en

Student Assistentschap jaar 2

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Als je wilt assisteren dien je vóóraf goedkeuring te vragen van de examencommissie d.m.v. het indienen van een verzoekschrift in Usis. Nadat je verzoekschrift is goedgekeurd schrijf je je in Usis in voor het assisteren.

In je tweede studiejaar kan voor de volgende vakken uit het propedeuse jaar worden geassisteerd:

Biodiversiteit Plant
Docent: Dr. M. Stech
Periode: Februari – maart
Studielast: 6 EC

Biodiversiteit Dier
Docent: M. Hooykaas MSc
Periode: Maart
Studielast: 6 EC

Biologie van het Organisme Dier & Plant
Docent: Dr. C. Tudorache
Periode: April
Studielast: 6 EC

Blackboard

Voor de uitgebreide beschrijving van assisteren, zie Blackboard > Opleiding Biologie > Bachelor yr 2 > Studentassistentschappen
De regels voor assistentschappen zijn geformuleerd in de Bijlage van de Regels en Richtlijnen van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.