Studiegids

nl en

Praktische Sterrenkunde

Vak
2017-2018

Toegangseis

VWO wiskunde en natuurkunde

Beschrijving

Het practicum geeft oefening in het definiëren, analyseren en oplossen van een probleem en het maken van een duidelijk verslag. Het practicum bestaat uit meerdere opdrachten die eerst ‘klassikaal’ worden geïntroduceerd en die daarna ter plekke en thuis verder moeten worden uitgewerkt. Vaste onderdelen van Praktische Sterrenkunde zijn een bezoek aan het Planetarium van Artis in Amsterdam en het verrichten en uitwerken van waarnemingen met de moderne Gratama telescoop en de heliostaat van de Oude Sterrewacht. De practicumopdrachten omvatten:

 • Foutenanalyse (normaalverdeling, Poisson ruis, combineren van fouten, passen van de functie aan data)

 • Afstandsbepaling (Cepheïden, afstandsmodulus, parallax)

 • Bepaling van de Hubble constante (supernovae Ia)

 • Massabepaling (ellipsbaan, omloopperiode)

 • Sterevolutie (kleur-magnitude diagram, isochronen)

Leerdoelen

 • Het leren schrijven van een goed gestructureerd wetenschappelijk verslag;

 • Het uitvoeren van een goede foutenanalyse;

 • Het passen van een model aan data;

 • Het voorbereiden, uitvoeren en calibreren van eenvoudige astronomische waarnemingen;

 • Praktisch gebruik van de python programmeertaal.

Vaardigheden

Bij dit vak worden studenten getraind in de volgende gedragsgerelateerde vaardigheden (soft skills):

 • Problemen oplossen - problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken

 • Analytisch denken - analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering

 • Gemoduleerd denken - orde, structuur, computational thinking, programmeren

 • Complexe ICT-vaardigheden - data-analyse, programmeren, simulaties, complexe ICT-applicaties

 • Projectmanagement - planning, afbakening, resultaatgerichtheid

 • Verantwoordelijkheid - eigenaarschap, zelfdiscipline, fouten dragen, responsibility, accountability

 • Inzet - toewijding, motivatie, pro-actieve houding, eigen initatief

 • Schriftelijke communicatie - schrijfvaardigheid, verslaglegging, samenvatten

 • Samenwerken - teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid

 • Flexibiliteit - omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen

 • Kritisch denken - vragen stellen, aannames controleren

 • Creatief denken - vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken

 • Integriteit - eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden

Rooster

Zie Roosters bachelor Sterrenkunde 2017-2018

Onderwijsvorm

Werkcollege, practica en excursie.

Toetsing

Huiswerkopdrachten en schriftelijke verslagen. Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van de verslagen van de proeven. Als ‘onvoldoende’ beoordeelde verslagen kunnen worden aangevuld en nogmaals worden ingeleverd; deze worden beoordeeld met maximaal een 6.0.

Blackboard

Inschrijven via Blackboard is verplicht. Blackboard vervult een centrale rol in het vak. Alle essentiële informatie wat betreft planning, inhoud en voorbereiding is beschikbaar op Blackboard. Alle communicatie verloopt via Blackboard, inclusief het inleveren van verslagen. De voor het uitvoeren van de proeven benodigde gegevens zijn uitsluitend beschikbaar op Blackboard.

Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig. Meer informatie:

Literatuur

Achtergrondsteksten en instucties zijn beschikbaar via Blackboard.

Aanmelden

Schrijf je in via uSis. Meer informatie over hoe je je moet inschrijven voor vakken en tentamens, vind je hier. Klik op de link voor meer informatie over Aanschuif- en Contractonderwijs.

Contact

Docent: Prof.dr. H.J. van Langevelde
Assistenten: David Doelman, Alex van Vorstenbosch, Christian Groeneveld, Rico Landman

Opmerkingen

Naast de in het rooster geplande colleges is beschikbaarheid op vaste waarneemavonden in de periode februari-april essentieel. Afhankelijk van de weerscondities verrichten alle studenten in kleine groepen een of twee avonden waarnemingen in deze periode, tussen circa 17:30 en 21:30 uur.