Studiegids

nl en

Sterrenkunde en Informatica (dubbele propedeuse)

De dubbele propedeuse Sterrenkunde en Informatica duurt alleen het eerste jaar en resulteert in twee propedeusediploma's (van elke opleiding één). Naast deze dubbele propedeuse bestaan er nog drie andere mogelijkheden:

Zie ook

Studentenwebsite Sterrenkunde Studentenwebsite Natuurkunde

1e jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Analyse 1 6
Analyse 1 NA 6
Analyse 2 6
Analyse 2 NA 6
Elektrische en Magnetische Velden 5
Experimentele Natuurkunde (deel 1) 3
Inleiding Astrofysica 4
Introductie Moderne Natuurkunde 6
Klassieke Mechanica a 5
Lineaire Algebra 1 6
Lineaire Algebra 1 NA 6
Optica 5
Planetenstelsels 3
Praktische Sterrenkunde 6
Presenteren en Communiceren 1
Programmeermethoden 6

Informaticavakken

Algoritmiek 6
Databases 6
Digitale technieken 6
Fundamentele Informatica 1 6
Logica 6

Totaal: 92 EC

Arbeidsmarktoriëntatie

Arbeidsmarktoriëntatie
Tijdens de dubbele propedeuse Sterrenkunde en Informatica bieden we je veel ondersteuning bij het maken van (studie)keuzes die van invloed zijn op jouw carrière. Je wordt gestimuleerd om na te denken over wat je wilt, wat je kunt en hoe je je doelen bereikt. Door actief met reflectie en oriëntatie bezig te zijn kun je weloverwogen en gemotiveerde keuzes maken over de inrichting van je studie en over je wensen en vervolg na het afsluiten van de bacheloropleiding.

We organiseren verschillende activiteiten waarbij je gericht nadenkt over vragen als:

 • Over welke vaardigheden beschik ik al en welke kan ik nog leren?

 • In welke onderwerpen wil ik me verder specialiseren?

 • Welke keuzevakken passen bij mijn wensen voor de toekomst?

 • Wat wil ik naast mijn studie nog meer leren?

 • Welke masteropleiding wil ik gaan doen en waarom?

 • Waar wil ik later gaan werken?

Activiteiten Klik hier voor de activiteitenkalender. Daar vind je een actueel overzicht van alle voor Sterrenkundestudenten relevante activiteiten die dit jaar op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie worden aangeboden. Het overzicht bevat geen activiteiten die specifiek geselecteerd zijn voor Informaticastudenten.

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat en tutoraat

 • Kennismaking Science Career Service

 • Workshop Studievaardigheden

 • Workshop Timemanagement

LU Career Zone
De Leiden University Career Zone is een website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van hun (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie een tools, zoals professionele tests om je persoonlijke profiel te schetsen en sollicitatietips.

Soft skills
In de Sterrenkunde vakbeschrijvingen in deze e-Studiegids vind je welke gedragsgerelateerde vaardigheden bij elk vak aan bod komen. Deze zogenaamde soft skills zijn niet meetbaar zoals concrete leerdoelen, maar het is wel belangrijk om je bewust te worden van de vaardigheden die je al bezit of die je nog wilt leren. Ze bepalen hoe je je werk en je leven benadert en zijn daarom belangrijk bij het uitstippelen van je eigen studieloopbaan en carrière. De vaardigheden die je in de vakbeschrijvingen van de opleiding Sterrenkunde kunt tegenkomen zijn:

 • Problemen oplossen - problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken

 • Analytisch denken - analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering

 • Gemoduleerd denken - orde, structuur, computational thinking, programmeren

 • Complexe ICT-vaardigheden - data-analyse, programmeren, simulaties, complexe ICT-applicaties

 • Projectmanagement - planning, afbakening, resultaatgerichtheid

 • Verantwoordelijkheid - eigenaarschap, zelfdiscipline, fouten dragen, responsibility, accountability

 • Inzet - toewijding, motivatie, pro-actieve houding, eigen initatief

 • Zelfregulering - zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten

 • Mondelinge communicatie - presenteren, spreekvaardigheid, luisteren

 • Schriftelijke communicatie - schrijfvaardigheid, verslaglegging, samenvatten

 • Samenwerken - teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid

 • Flexibiliteit - omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen

 • Kritisch denken - vragen stellen, aannames controleren

 • Creatief denken - vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken

 • Integriteit - eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden

Contact
Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Sterrenkunde.