Studiegids

nl en

Fysica van Leven (van DNA naar Eiwitten)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

geen

NB: de cursus wordt in het Engels gegeven.

Beschrijving

Dit inleidend college behandelt de thermodynamische en moleculaire basis van de moderne biofysica. In wekelijkse colleges van 2 uur zal de nadruk zal liggen op een kwantitatieve beschrijving van vraagstukken uit de biologie. Speciale nadruk zal liggen op het gedrag van polymeren zoals DNA en eiwitten.r

Leerdoelen

Na afloop van dit vak begrijpt de student de volgende onderdelen van de biofysica en kan hier actief mee werken:

  • Fundamenten biologie, samenstelling van de cel

  • Kansberekening en wet van Boltzmann

  • Diffussie processes in een biologische context

  • Frictie, dissipatie en stroming

  • Entropie en temperatuur

  • Entropische krachten

  • Speciale eigenschappen van water

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen en quizes op Blackboard, beiden multiple choice. Het eindcijfer wordt berekend volgens: eindcijfer = max(tentamen, 0.7*tentamen + 0.3*quiz). Voor het hertentamen vervalt het resultaat van de quizes.

Blackboard

De slides komen na elk college op Blackboard. Na elk hoofdstuk worden de antwoorden van de vraagstukken op Blackboard gepubliceerd. Daarna volgt een quiz over elk hoofdstuk. Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig. Blackboard UL

Literatuur

Biological Physics: Energy, Information, Life, Philip Nelson, ISBN 0716798972 (Aanschaf verplicht; Dit boek wordt ook gebruikt bij Physics of Life – From Motors to Nerve Pulses). Hoofdstuk 1 t/m 7 wordt behandeld.

Contactgegevens Docent

Dr.Stefan Semrau