Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Natuurkunde en Informatica (dubbele propedeuse)

Naast de dubbele propedeuse Natuurkunde en Informatica bestaan er drie andere mogelijkheden

De gecombineerde opleiding Natuurkunde en Informatica geldt alleen voor het eerste jaar en leidt alleen tot een dubbel propedeuse diploma.

Studentenwebsite Natuurkunde Studentenwebsite Informatica

Studieadviseur Natuurkunde:Hara Papathanassiou
Studieadviseur Informatica:Jeannette de Graaf