Studiegids

nl en

Algebra 3

Vak
2017-2018

Omschrijving

Galoistheorie en de toepassingen daarvan vormen het hoofdthema van het college. We schenken aandacht aan de klassieke toepassingen op de Griekse constructieproblemen en de oplosbaarheid van polynoomvergelijkingen door radicalen.

Behandeld worden: lichaamsuitbreidingen, eindige lichamen, normaliteit en separabiliteit, Galoiscorrespondentie, cyclotomische uitbreidingen, constructieproblemen, radicaalformules, hoofdstelling van de algebra, kwadratische reciprociteit, categorieën en functoren.

Werkvorm

2 uur hoorcollege + 2 uur werkcollege per week.

Tentaminering

Schriftelijk tentamen (telt voor 80%) en wekelijkse huiswerkopdrachten (tellen voor 20%).

Voorkennis

Lineaire Algebra 1, Algebra 1 & 2

Literatuur

Syllabus Algebra 3 van P. Stevenhagen

Links

syllabus