Studiegids

nl en

Wiskunde

De bacheloropleiding Wiskunde heeft een lengte van drie jaar en is er op gericht een gedegen vaardigheid te ontwikkelen binnen een breed scala van wiskundige richtingen. De eerste tijd ligt het programma voor iedereen min of meer vast, daarna volgt meer keuzevrijheid. Een klein deel van het curriculum in jaar 2 en 3 wordt in Delft gevolgd. Het derde jaar bestaat vrijwel geheel uit keuzevakken, en na overleg met de studieadviseur is er ook de mogelijkheid om vakken van Mastermath te volgen. De opleiding wordt afgesloten met het volgen van een Seminarium in een van de twee bachelor-afstudeerrichtingen (te weten Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Kansrekening-Statistiek-Stochastiek) en het schrijven van een scriptie.

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Analyse 1 6
Caleidoscoop 6
Lineaire Algebra 1 6
Programmeermethoden 6
Wiskundige structuren 6
Algebra 1 6
Analyse 2 6
Inleiding Kansrekening 6
Optimalisering (Besliskunde 1) 6
Keuzevak 6

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 2, verplicht:

Gewone differentiaalvergelijkingen (Analyse 3) 6
Inleiding statistiek 6
Lineaire algebra 2 6
Seminarium presenteren en communiceren 3
Topologie 6

Eerste semester jaar 2, keuze van 1 vak uit:

Algebra 2 6
Besliskunde A 6/10
Random walks 6

Tweede semester jaar 2, verplicht:

Complexe functietheorie (Analyse 4) 6
Inleiding Maattheorie 3
Modelleren 2A (TUD) 3
Modelleren 2B (TUD) 3
Numerieke Methoden 1 (TUD) 6
Seminarium presenteren en communiceren 3

Tweede semester jaar 2, keuze van 1 vak uit:

Algebra 3 6
Optimalisering (Besliskunde 1) 6
Projectieve meetkunde 6

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 3: bachelor keuzevakken

Besliskunde A 6/10
Differentiable manifolds 1 6
Introduction to algebraic topology 6
Random walks 6
Orientatie op onderwijs 6

Eerste semester jaar 3: keuzevakken in Delft

Geschiedenis en Filosofie van de wiskunde (TUD) 6
Mathematische logica (TUD) 6
Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD) 6

Eerste semester jaar 3: bachelor/master keuzevakken

Complex networks (BM) 6
Curves over finite fields (BM) 6
Diophantine approximation (BM) 6/8
Introduction to dynamical systems (BM) 6
Linear Analysis (BM) 6
Mathematical Statistics (BM) 6
Measure theory (BM) 6
Multiscale Mathematical Biology (BM) 6
Probability seminar: Random Walks in a Random Environment (BM) 6

Eerste semester jaar 3: minor

Minor Quantitative Biology 15/30

Tweede semester jaar 3: keuze uit twee bachelorseminaria:

Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie 18
Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde 18

Tweede semester jaar 3: bachelor keuzevakken

Besliskunde B 6
Projectieve meetkunde 6
On being a Scientist, part 1 2
On being a Scientist, part 2 1

Tweede semester jaar 3: bachelor/master keuzevakken

Bifurcations and chaos (BM) 6
Differentiable manifolds 2 (BM) 6
Dynamical systems seminar (BM) 6
Ergodic Theory and Fractals (BM) 6
Probability: Coupling theory (BM) 6
Representation theory of finite groups (BM) 6