Studiegids

nl en

Seminarium presenteren en communiceren

Vak
2017-2018

Omschrijving

Als wiskundige moet je in staat zijn een behoorlijke presentatie te houden. Of het nu een voordracht op een wiskundig congres betreft of een presentatie in een latere (niet-wiskundige) werkomgeving. Van een afgestudeerde wiskundige wordt verwacht dat dit op een behoorlijke wijze gebeurt.

Tijdens het SPC leer je hoe je een wiskundige voordracht houdt en hoe je een wiskundig artikel schrijft. Het seminarium wordt gedurende het hele tweede studiejaar op donderdagmiddag in een ontspannen sfeer gehouden.

Voor een exacte beschrijving van de opbouw van het seminarium, de eisen die worden gesteld en de wijze van beoordelen, wordt verwezen naar de website van de docent.

Dit vak is ook voor studenten die wiskunde-natuurkunde, wiskunde-sterrenkunde of wiskunde-informatica doen.

Links

Website H.Finkelnberg