Studiegids

nl en

Besliskunde A

Vak
2017-2018

Omschrijving

Dit vak is onderdeel van een reeks colleges over Besliskundige onderwerpen bestaande uit: Optimalisering (Besliskunde 1), Besliskunde A, Besliskunde B en een zelfstudie-huiswerkvak Besliskunde 4. Een aantal andere mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn.

Besliskunde A behandelt onderwerpen uit de stochastische besliskunde, en het voorjaarsvak Besliskunde B zal onderwerpen behandelen uit de combinatorische optimalisering. Dit vak kan voor 6 of 10 ECTS worden gedaan. Voor de precieze regeling met betrekking tot de ECTS kan er contact opgenomen worden met de docenten.

Een selectie uit de volgende onderwerpen komt aan de orde:
1. Markovketens in discrete tijd
2. Vernieuwingsprocessen
3. Markovketens in continue tijd
4. Wachttijdtheorie
5. Dynamische Programmering en Markov beslissingsketens
6. Simulatie

Voorkennis

Kennis opgedaan bij het vak Inleiding Kansrekening (of soortgelijk) is vereist. De stof van het college Optimalisering/Besliskunde 1 wordt niet als voorkennis beschouwd.

Leerdoelen

Het verkrijgen van een gedegen theoretische kennis omtrent de bovenstaande stochastische processen en theorieen.
Vaardigheid hebben in het modelleren van situaties uit het dagelijks leven (bijv. verzekeringen, wachtrijen, biologische verschijnselen, etc.) als een Markov (beslissings)keten, vernieuwingsproces of wachtrijsysteem, en op basis hiervan een prestatieanalyse of optimalisatie van deze situatie uitvoeren.
In staat zijn om een stochastisch proces te simuleren.

Aantal college-uren

Wekelijks 4 uur college, waarin de stof met voorbeelden en opgaven wordt behandeld.

Tentaminering

Huiswerk (50%) en schriftelijk tentamen (50%)
Een voldoende resultaat voor beide onderdelen is vereist.

Verplichte literatuur

Collegedictaat is vanaf begin september 2017 beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina.

Extra informatie

De weekplanning is vanaf begin september 2017 te zien op onderstaande webpagina.

Website