Studiegids

nl en

Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde

Vak
2017-2018

Het seminarium is erop gericht om met een groep studenten onder begeleiding van docenten kennis te maken met de fundamentele en toegepaste kanten van Analyse, Stochastiek en Besliskunde. In het bijzonder is het doel om te laten zien hoe in de analyse, de stochastiek en de besliskunde theorie ontwikkeld kan worden en hoe methoden kunnen worden gebruikt bij het opstellen en analyseren van modellen. De onderwerpen van het seminarium zullen in onderling overleg met de deelnemers aan het begin van het semester worden vastgesteld.

Aantal college-uren

3 uur per week

Aanwezigheidsplicht

Bij beide bachelorseminaria geldt een aanwezigheidsplicht voor zowel de projectpresentaties als de bijeenkomsten daarna. De precieze vereisten worden nader gespecificeerd, afhankelijk van het aantal deelnemers en de inrichting van de seminaria in het betreffende jaar. Houd de mededelingen hierover in de gaten die gedaan zullen worden via algemene e-mails aan de wiskundestudenten en (indien van toepassing) via e-mails vanuit het betreffende vak in Blackboard.

Werkvorm

Individuele begeleiding door docenten en presentaties door docenten en studenten

Tentaminering

Het geven van presentaties en het schrijven van een bachelorscriptie

Literatuur

Wordt bekend gemaakt door de begeleider na de keuze van het onderwerp (meestal geselecteerde artikelen en soms (delen van) boeken).

Belangrijk

Het bachelorseminarium vormt samen met LPC het zgn. bachelordossier. Het bachelordossier kan slechts worden afgerond als voor LPC minimaal een vijf is behaald.

Blackboard

Blackboard
Om de onderwerpen van dit seminarium te kunnen bekijken moet je je binnen Blackboard inschrijven voor dit vak, maar dit verplicht niet tot deelname.