Studiegids

nl en

Besliskunde B

Vak
2017-2018

Omschrijving

Dit vak is een onderdeel van een reeks colleges over Besliskundige onderwerpen bestaande uit: Optimalisering (Besliskunde 1), Besliskunde A, Besliskunde B en een zelfstudie-huiswerkvak Besliskunde 4. Bij enkele van de behandelde onderwerpen wordt gebruik gemaakt van Lineaire Programmeringstechnieken, die behandeld zijn in het college Optimalisering. De benodigde kennis hiervoor kan ook via zelfstudie verkregen worden door het betreffende hoofdstuk uit een oud dictaat Besliskunde 1 (zie ~spieksmafm/besliskunde.html) te bestuderen.
Besliskunde B kan daardoor onafhankelijk van Besliskunde A en Optimalisering gevolgd worden in het tweede en het derde jaar. Het wordt jaarlijks gegeven.

Net als Besliskunde A kan het vak voor 6 of voor 10 ECTS worden gedaan. Besliskunde A behandelt onderwerpen uit de stochastische besliskunde, Besliskunde B uit de combinatorische optimalisering en speltheorie. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een selectie uit de volgende onderwerpen wordt behandeld: 1. Coöperatieve en Non-cooperatieve Speltheorie, 2. Grafentheorie (bomen, Euler- en Hamiltongrafen) 3. Combinatoriek en enumeratie (tellen van grafen, principe van in- en exclusie, Burnside’s lemma, theorie van Polya) 4. Netwerkoptimalisatie 5. Project planning 6. Knapzak problemen 7. Scheduling problemen 8. Lineaire modellen (unimodulariteit, transportprobleem, toewijzingsprobleem) 9. Robuuste programmering (nog nader in te vullen).

Tentaminering

Huiswerk (50%) en presentatie(s)

Literatuur

Het collegedictaat vanaf eind januari beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina

Extra informatie

De weekplanning is vanaf eind januari te zien op onderstaande webpagina

Links

Webpagina college