Studiegids

nl en

Modelleren 2A (TUD)

Vak
2017-2018

Omschrijving

Dit modelleervak concentreert zich op toepassingen van kansrekening en statistiek. Iedere groep krijgt een opdracht aan het begin van het vak. De begeleiding bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten met de begeleider van de groep.

Leerdoelen

  • Oefening in wiskundig modelleren m.b.v. kansrekening en statistiek

  • Het schrijven van een duidelijk rapport over een toegepast probleem

Omwille van de organisatie van het college worden de studenten verzocht zich tenminste 3 weken van te voren enrollen op blackboard in Delft.

Werkvorm

Na een bijeenkomst ter introductie in week 1 zijn er wekelijkse bijeenkomsten van de groep met de begeleider.

Voorkennis

Analyse 1,2, Gewone differentiaalvergelijkingen, Kansrekening en Statistiek 1,2, Lineaire Algebra 1,2

Tentamen

1) Iedere groep levert een rapport in. Verder maakt iedere groep een kort filmpje waarin zij hun onderzoek presenteren.
2) Daarnaast kan het zijn dat studenten verplicht worden een mondeling examen te doen waarbij zij toelichting geven op hun bijdrage aan het rapport.

Het gemiddelde van bovenstaande punten bepaalt het eindcijfer.

Vakcode TUD

TW2050-A

Literatuur

Zal via Blackboard verstrekt worden.

Links

Blackboard TUD
gedetailleerdere vakbeschrijving