Studiegids

nl en

Modelleren 2B (TUD)

Vak
2017-2018

Omschrijving

In dit vak wordt een begin gemaakt met het aanleren van de modelleercyclus. De student krijgt een eenvoudig probleem uit de praktijk. Nadat hier voor een wiskundig model gemaakt is, wordt het probleem opgelost, met soms nieuw aangeleerde methoden. De oplossing wordt vergeleken met de werkelijkheid. Als dit goed is volgt er geen aanpassing, anders moet het model aangepast worden.

In een tweede fase wordt de probleemstelling uitgebreid in een door de studenten gekozen richting.

Omwille van de organisatie van het college worden de studenten verzocht zich tenminste 3 weken van te voren enrollen op blackboard in Delft.

Leerdoelen

Het begrijpen en kunnen toepassen van de modelleercyclus. Het gebruiken van tools zoals een programmeertaal en software. Communicatie met medestudenten en tutor, werken in een team. Rapporteren zowel mondeling als schriftelijk.

Werkvorm

Werken in groepjes van vier met persoonlijke begeleiding door tutoren.

Voorkennis

Analyse 1,2, Gewone differentiaalvergelijkingen, Kansrekening en Statistiek 1,2, Lineaire Algebra 1,2

Tentamen

Het eindcijfer wordt opgebouwd uit vier deelcijfers, die worden bepaald door de tutor:

  • Cijfer voor het modelleren, gebaseerd op de inhoud van het onderzoeksverslag (40%)

  • Cijfer voor het projectmatige werken, gebaseerd op de gesprekken met de tutor en het evaluatieverslag (30%)

  • Cijfer voor de poster, gebaseerd op de vorm van de poster en de kwaliteit van de mondelinge toelichting (15%)

  • Cijfer voor de vorm van het onderzoeksverslag (15%)

Vakcode TUD

TW1050-B

Literatuur

Wordt tijdens de cursus uitgereikt

Links

Blackboard TUD
gedetailleerdere vakbeschrijving