Studiegids

nl en

Oral History

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

Beschrijving

Iedere contemporain historicus krijgt ermee te maken: informatie die nergens op schrift staat, maar wel is opgeslagen in de geheugens van betrokkenen. In dit college leer je die informatie opdiepen door het houden van interviews. Hoe benader je iemand die je wilt interviewen? Welke vragen stel je? Hoe leg je een gesprek vast? Hoe weet je of een herinnering betrouwbaar is? En hoe analyseer en verwerk je het interviewmateriaal? Om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen, gaat iedere student zelfstandig op pad om de stem van het verleden vast te leggen. Daarbij wordt de student aangemoedigd ook historisch beeldmateriaal bij de interviews te betrekken.

De interviews worden gehouden rondom een thema, dat aan het begin van de cursus bekend wordt gemaakt.

Dit hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichtingen Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting:
 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

 • bij de afstudeerrichting Economische/Sociale Geschiedenis voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal, in dit geval interviews;

 • 3) Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaarsgeschiedenis van primair bronnenmateriaal;

 • 4) Kan interviews opzetten, theoretische kennis toepassen, interviews afnemen, transcriberen en verwerken in een historisch essay.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 25 uur

 • Bestuderen aanvullende literatuur: 25 uur

 • Voorbereiden interview (opstellen vragenlijst, opzoeken vergelijkbare interviews): 2 uur

 • Interview: 4 uur

 • Transcriberen: 18 uur

 • Schrijven essay: 40 uur

Toetsing

 • Essay (inclusief transcriptie)
  Getoetste leerdoelen: 1-4

 • Wekelijkse opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1-2

Weging

Essay op basis van interviews (inclusied transcriberen): 60%
Wekelijkse opdrachten: 30%
Participatie: 10%

Wat betreft de weging het volgende: het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers

Herkansing

-

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Tips

 • Literatuursuggesties

 • Hyperlinks naar nuttige websites

Literatuur

Jan Bleyen en Leen van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis? (Leuven Den Haag 2012).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. Jaap Moes Semester 1 Dr. B.E. van der Boom Semester 2

Opmerkingen

Geen