Studiegids

nl en

Thesis Seminar BA ATC

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Vakken van jaar 1 en 2; studenten dienen bezig te zijn met hun BA-eindwerkstuk.

Beschrijving

Het thesis seminar helpt studenten die met hun eindwerkstuk bezig zijn. Studenten presenteren hun vorderingen aan elkaar.

Bijeenkomsten vinden alleen plaats bij voldoende deelname (minstens 5 studenten).

Leerdoelen

Onderzoeksvraag formuleren, literatuur en bronnen vinden, planning maken en volhouden, grotere argumentatieve tekst opzetten, schrijven, lay-out en tekstverwerking, literatuurlijst en verwijzen.
Deze vaardigheden zijn reeds eerder leerdoelen geweest en komen hierin terug.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

  • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Toetsing

Dit vak wordt niet afgesloten door middel van toetsing.

Blackboard

Literatuur

Volgt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Meer informatie kan worden opgevraagd bij de studie-adviseur mw. E.A. van Dijk MSc,

Opmerkingen