Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Thesis Seminar BA ATC

Course
2017-2018

Toegangseisen

Vakken van jaar 1 en 2; studenten dienen bezig te zijn met hun BA-eindwerkstuk.

Beschrijving

Het thesis seminar helpt studenten die met hun eindwerkstuk bezig zijn. Studenten presenteren hun vorderingen aan elkaar.

Bijeenkomsten vinden alleen plaats bij voldoende deelname (minstens 5 studenten).

Leerdoelen

Onderzoeksvraag formuleren, literatuur en bronnen vinden, planning maken en volhouden, grotere argumentatieve tekst opzetten, schrijven, lay-out en tekstverwerking, literatuurlijst en verwijzen.
Deze vaardigheden zijn reeds eerder leerdoelen geweest en komen hierin terug.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

  • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Toetsing

Dit vak wordt niet afgesloten door middel van toetsing.

Blackboard

Literatuur

Volgt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Meer informatie kan worden opgevraagd bij de studie-adviseur mw. E.A. van Dijk MSc,

Opmerkingen