Studiegids

nl en

Litouws

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een inleiding in het Litouws, de Baltische taal van de Republiek Litouwen. Het Litouws is de enige nog levende taal die een grote rol speelt bij de reconstructie van het Proto-Indo-Europees. Het bezit een groot aantal archaïsche kenmerken, vooral in de fonologie, de nominale morfologie en de syntaxis. In de eerste helft van het college worden de belangrijste elementen uit de klank- en vormleer behandeld en geoefend met behulp van wekelijkse opdrachten. In de tweede helft van het college ligt de nadruk op de geschiedenis van het Litouws, waarbij verbanden worden gelegd met kennis opgedaan in ‘Taal en Cultuur van de Indo-Europeanen’ (1e semester).

Leerdoelen

De volgende kennis, inzicht en vaardigheden zullen worden opgedaan:

  • Inzicht in de taalstructuur van het Litouws;

  • Elementaire leesvaardigheid;

  • Inbedding van het Litouws binnen het ruimere kader van het Indo-Europees.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Wekelijkse hoor- en werkcolleges.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Contacturen: 26
Voorbereiding op colleges: 52
Voorbereiding op tentamens: 58
Tentamens: 4

Toetsing

Schriftelijk deeltentamen (50%) en eindtentamen (50%) met open vragen. Indien één of beide niet voldoende gemaakt zijn, is er mogelijkheid tot herkansing van één of beide onderdelen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Cursusmateriaal (slides, oefeningen) wordt aangeboden via Blackboard Via Blackboard worden studenten ook op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

wordt verstrekt via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Tijmen Pronk

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk