Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Linguistics 5: Advanced Phonology

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Linguistics 4: The Phonology of English (of een vergelijkbare cursus) moet zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus kijken we niet alleen naar de fonologie van het Engels, maar ook naar de fonologie van een groot aantal andere talen. We zien dat er niet alleen verschillen tussen talen zijn, maar ook belangrijke overeenkomsten. Hoe worden die verschillen en overeenkomsten verantwoord in bestaande fonologische theorieën?

Leerdoelen

  • Inzicht in de generatieve fonologie

  • Inzicht in het belang van data in theorievorming

  • Inzicht in structurele aspecten van spraakklanken en syllabes

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

  • 14 uur voor onderwijs

  • 66 uur voor tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur:

  • 60 uur voor het voorbereiden van het tentamen

Toetsing

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Weging

Schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing

Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst indien het eindcijfer onvoldoende is.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

Er is een Blackboard aanwezig.

Literatuur

Kennedy, Robert (2017). Phonology: A Coursebook. Cambridge: Cambridge University Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie