Studiegids

nl en

Inleiding in de ontwikkelingspsychologie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In het eerste college zal aandacht worden besteed aan de algemene principes van ontwikkeling en de grote theorieën op dit gebied. In de volgende colleges wordt de ontwikkeling van kinderen chronologisch behandeld met aandacht voor de volgende fasen: babytijd, peutertijd, kleutertijd, basisschoolleeftijd en de adolescentie. Hierbij is steeds aandacht voor zowel de fysieke, cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt de rol van ouders, leeftijdgenoten, de school en cultuur in de ontwikkeling van kinderen besproken.

Leerdoelen

Het opdoen van basiskennis over de belangrijkste theorieën binnen de ontwikkelingspsychologie en de fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen. Het tentamen bevat open èn multiple choice vragen. Er dient tenminste een 6.0 te worden gehaald om het vak te kunnen behalen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.00 worden afgerond naar een 6).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Leman, P., Bremner, A., Parke, R.D., & Gauvain, M. (2012). Developmental Psychology. McGraw-Hill Education. ISBN: volgt.

NB: Voor aanvang van de cursus wordt een ISBN nummer bekend gemaakt. Studenten die gebruik willen maken van de online voorzieningen bij het boek, moeten het boek met het betreffende ISBN nummer bestellen. Gebruik van de online voorzieningen is niet verplicht.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator: Mw. dr. R. Huffmeijer