Studiegids

nl en

Noordwestsemitische epigrafie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Kennis van Klassiek Hebreeuws en/of Bijbels Aramees.

Beschrijving

In dit college wordt een kaleidoscopisch overzicht gegeven van meer dan duizend jaar Noordwest-Semitische epigrafie. Studenten maken kennis met diverse vormen van Kanaänitische (o.m. Hebreeuws en Fenicisch) en Aramese epigrafische teksten. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de gebruikte schriftsoorten en aan de archeologische en cultuurhistorische context van de teksten. De teksten worden voor een deel in vertaling gelezen, maar gaandeweg zullen meer teksten in de brontaal worden gelezen.

Leerdoelen

De student maakt in deze collegereeks diepgaand kennis met het epigrafische materiaal dat bewaard is gebleven. Na afloop van de cursus is de student in staat de epigrafische bronnen zelfstandig te raadplegen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

Colleges: 26 uur
Voorbereiden: 48 uur
Werkstuk: 66 uur

Toetsing

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde van de volgende onderdelen:

  • deelopdrachten (30%)

  • werkstuk (70%)

Het werkstuk wordt geschreven in twee fasen: een conceptversie waarop commentaar wordt geleverd en een definitieve versie die zal worden beoordeeld. Studenten die de deadline van de conceptversie niet halen, krijgen geen commentaar en hun cijfer zal worden bepaald op basis van de definitieve versie.
Het werkstuk moet voldoen aan de richtlijnen van het SBL Handbook of Style.

Herkansing: Bij een onvoldoende krijgt de student nog één maal de gelegenheid zijn/haar paper te herzien. Deelcijfers die voldoende zijn komen te vervallen.

Literatuur

Literatuur wordt tijdens het college opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Blackboard

Blackboard

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. M.L. Folmer

Opmerkingen

—-