Studiegids

nl en

Eerste jaar

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur

  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur

  • Excursie RMO van 2 x 1 uur

  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze OCMW en BSA van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

Voor hoofdvakkers oude culturen van de mediterrane wereld geldt aanvullend op het Bindend Studieadvies van 45 EC een aanvullende eis, namelijk het met goed gevolg afronden van de volgende onderwijseenheden in academisch jaar 2017-2018:

10 EC taal uit het eerste semester, maak een keuze uit:

5 EC aanvullende eis in het tweede semester:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk: 20 EC

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5

Trackspecifiek: 10 EC

Bijbels Hebreeuws 1 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk: 15 EC

Academische Vaardigheden (Oude culturen van de mediterrane wereld) 0
Seminar OCMW 1 5
De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.) 5
Antieke Godsdiensten 5

Trackspecifiek: 15 EC

Bijbels Hebreeuws 2 5
Bijbels Aramees 5
Van Aram tot Zakho 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Kerncurriculum: Area Studies 5
Archeologie van het Oude Nabije Oosten 5
Museologie van het Oude Nabije Oosten 5

Trackspecifiek 15 EC

Jews and Judaism: An Introduction 5
Rabbis and Rebels: The Challenges of Jewish Tradition 5
Literaire Teksten 1 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk 15EC

Seminar OCMW 2 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië 5

Trackspecifiek 15 EC

Bijbels Hebreeuws 3 5
De gemeenschap van Qumran 5
Introduction to the Comparative Study of the Semitic Languages 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Trackspecifiek 15 EC

Rabbis and Rebels: The Challenges of Jewish Tradition 5
Literaire teksten 2 5
Noordwestsemitische epigrafie 5

Tweede semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Gemeenschappelijk 15 EC

Seminar OCMW 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Meer info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl