Studiegids

nl en

Literaire teksten 2

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De student dient met succes een basiscursus in een Semitische taal te hebben afgerond, bijv. Akkadisch, Arabisch, Bijbels Hebreeuws 1 en/of Bijbels Aramees.

Beschrijving

Het onderwerp van deze cursus varieert telkens wanneer die gegeven wordt. In het academisch jaar 2016-17, maken studenten kennis met het Sam’alisch. Inscripties ontdekt bij diverse archeologische opgravingen in Zincirli (zuidoost Turkije) hebben een Noordwest-Semitische taal bloot gelegd. Zij getuigen van een epigrafische traditie van de lokale kanselarij in de eeuwenoude stadstaat genaamd Sam’al in zuidoost Anatolië veroverd op Neo-Hittieten door een West-Semitische stam aan het begin van de IJzertijd. Deze fascinerende ontdekking blijft de academische wereld bezighouden. Na een algemene, diepgaande inleiding tot de taal en de basisgrammatica, zullen we een deel van de teksten in de brontaal bestuderen en de vraagstukken die daarbij opkomen beproeven.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus beschikken studenten over een basiskennis van de taalkundige kenmerken van het Sam’alisch en diens cultuur-historische achtergrond en een algemene filologische vaardigheden in het bestuderen van ongevocaliseerde teksten en bekendheid met het gereedschap om uitdagingen die daarbij aan bod komen zelfstandig aan te pakken.

Rooster

Zie roosterpagina Oude culturen van de mediterrane wereld

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

Bijwonen college: 26
Voorbereiden college: 26
Bestuderen Literatuur: 36
Tijd voor het schrijven van een werkstuk: 52

Toetsing

Werkstuk
Bij een onvoldoende resultaat dient onder begeleiding met de docent het werkstuk te worden herzien.

Blackboard

Literatuur

Studenten krijgen een collegeoverzicht en literatuurlijst uitgereikt. Er hoeft geen speciale literatuur te worden aangeschaft.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. H. Gzella

Opmerkingen

In het academisch jaar 2016-17 zal deze cursus in het Nederlands of het Engels gegeven worden, afhankelijk van de eerste taal van de studenten.