Studiegids

nl en

Dubbele bachelor+ NTK, WSK, STK

Vak
2017-2018

Omschrijving

Studenten van de bacheloropleidingen Natuurkunde, Sterrenkunde en Wiskunde kunnen twee studies combineren. Hiertoe zijn programma’s vastgelegd in het Onderwijs - en Examen Reglement. Om als dubbele Bachelorstudent te voldoen aan het Honours traject dien je naast het volgen van de BSc studies extra verbredende activiteiten in het kader van het Honours college te doen.
Het Honours College biedt jou als dubbelstudent een aangepast honoursprogramma aan. Hierbij heb je naast je reguliere studies de mogelijkheid toe te treden tot het Honours College en Honours Classes te volgen.

vooraf vastgelegde opties:

Optie 1
-De combinatie Ba Natuurkunde + Ba Sterrenkunde (totaal 214EC)
-5 EC aan verbredende HC activiteiten (Honours Class)
-afgerond in 3 studiejaren
-met een cijfergemiddelde ≥ 7,5
-actieve deelname aan de HC activiteiten

Optie 2
-De overige dubbele bachelor combinaties tussen Natuurkunde, Wiskunde en Sterrenkunde mogen afhankelijk van de totale studielast over een langere periode worden uitgesmeerd.
-Er dienen minimaal 5 EC aan verbredende honours college activiteiten te worden behaald (Honours Class)
-De studieduur mag maximaal 4 jaren zijn indien de studielast van de dubbele bachelor combinatie plus verbredende HC activiteiten in totaal 270 EC is.
-met een cijfergemiddelde ≥ 7,5
-actieve deelname aan de HC activiteiten

Toelatingseisen

Je kunt je aanmelden tot het einde van je tweede studiejaar (geteld vanaf je eerste studie). Deelname aan de Dubbele Bachelor+ kan wanneer je aan de volgende eisen voldoet:

  • je volgt twee bacheloropleidingen (een combinatie van NTK, STK, WSK);

  • je haalt goede studieresultaten en zoekt extra uitdaging tijdens het studeren;

  • je hebt een nominale studievoortgang voor beide bacheloropleidingen.

Studieplan

Wanneer je kiest voor de Dubbele Bachelor+, verwachten we dat je een studieplan opstelt. In jouw studieplan moet je o.a. aangeven hoe je jouw twee studies roostertechnisch wilt inplannen, hoe je de haalbaarheid van het nominaal afstuderen ziet en wanneer je een Honours Class denkt te willen volgen. Een format voor het studieplan vind je op Blackboard – studieplannen

Aanmelden

Je meldt je voor de dubbele bachelor+ (NTK, WSK, STK) aan bij de coordinator van het HC Bèta & Life Science, via HonoursCollege@science.leidenuniv.nl

Contact

Coordinator HC Bèta & Life Science: HonoursCollege@science.leidenuniv.nl