Studiegids

nl en

Beta and Life Science

Het Honours College Bèta en Life Science is een extracurriculair traject van 30 ECTS dat naast de bachelor wordt gevolgd vanaf jaar 1 – semester 2 tot het einde van jaar 3. Het Honours College geeft jou als student de gelegenheid je te verbreden, verdiepen en/of te oriënteren op leiderschap. Voor iedere deelnemer is minimaal 5 van de 30 ECTS aan verbredende, interdisciplinaire activiteiten verplicht.

Er zijn drie varianten van het Honours College:
Honours College Bèta & Life Science,
bestaande uit 7 ECTS aan vaste onderdelen en 23 ECTS aan keuzeonderdelen.
Honours College Dubbele Bachelor+,
voor studenten die een dubbele bachelor doen. (voor meer informatie, zie het tabblad hieronder)
Honours College Individueel traject,
een vrij in te vullen traject binnen een vooraf vastgesteld kader. (voor meer informatie, zie het tabblad hieronder)

Honoursstudenten hebben veel vrijheid bij de invulling van het Honours College. Onderstaande vaste onderdelen en keuzeonderdelen worden vanuit het HC Bèta & Life Science aangeboden als vakken, aangevuld met jouw eigen inbreng en de interdisciplinaire Honours Classes. Wel is het noodzakelijk om altijd tijdig contact op te nemen met de coördinator en tijdig een aanvraag te doen bij de facultaire Honours College examencommissie, om zeker te weten dat iets binnen het Honours College mee kan tellen.

Eerstejaarsstudenten van cohort 2016-2017 kunnen nog instromen bij de start van hun 2e jaar.
Deadline voor aanmelding is donderdag 31 augustus 2017

Eerstejaarsstudenten van cohort 2017-2018 kunnen instromen vanaf het 2e semester van jaar 1.
Deadline voor aanmelding is donderdag 15 februari 2018

De startbijeenkomst voor toegelaten eerstejaars studenten 2017-2018 is op Woensdag 7 maart 2018 17.00 -20.00 uur.
De slotbijeenkomst voor eerstejaarsstudenten in de introductiefase is op maandag 18 juni 2018 16.00 - 19.00 uur (de afsluitende bijeenkomst van het vak O&O is onderdeel van deze slotbijeenkomst).

Vaste onderdelen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Jaar 1

Wetenschappelijke Uitdagingen voor 2050 1
Onderzoek & Onderzoekers 2

Jaar 2

Persoonlijke effectiviteit 1

EN kies één van onderstaande twee vakken

Caleidoscoop (HC Bèta & Life Science) 3
Duurzaamheid in een circulaire economie 3

Jaar 3

Honours Classes 5

Keuzeonderdelen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Keuzevakken Faculteit W&N

Caleidoscoop (HC Bèta & Life Science) 3
Duurzaamheid in een circulaire economie 3
Excellentie voor de Klas 5
Vakken - XL 1/2
Making a business plan for a life science company 5

Keuzevakken andere faculteiten / instellingen

Keuzevakken of (internationale) summercourses 1/10
BW-PLUS 1/10
Lezingencyclus LUMC: Het werk van een arts-onderzoeker 2/3
Crisis Leadership (HC B&LS) 5
Public Leadership (HC B&LS) 5
Lectures & Journalism (HC B&LS) 3

Projecten, onderzoeksprojecten, vrije keuzeonderdelen

iGEM 18
Onderzoeksproject 5/20
Vrij keuzeonderdeel 1/10

Stages, bedrijfsbezoeken, bestuursactiviteiten

Join the board 2/3
Case study 1/5
Bestuursactiviteiten 1/5
HC stage 1/10

Dubbele Bachelor+

Vak EC Semester 1 Semester 2

Dubbele Bachelors W&N: NTK, WSK, STK

Dubbele bachelor+ NTK, WSK, STK zie OER

ANDERE dubbele bachelor combinatie

Dubbele Bachelor+

Individueel traject

Vak EC Semester 1 Semester 2
HC Bèta & Life Science - Individual Track 30