Studiegids

nl en

Vakken - XL

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Keuzeonderdeel voor studenten van het Honours College Bèta en Life Science.

Beschrijving

Honours College studenten krijgen extra opdrachten ter zwaarte van 1 of 2 EC gekoppeld aan een vak uit het reguliere programma van de hoofdopleiding. Een aantal bachelorvakken hebben al XL-modules (met name bij Biomedische Wetenschappen). Daarnaast kan de Honours College student zelf een docent benaderen met de vraag wat er mogelijk is om zich verder te verdiepen in de stof. De vorm die wordt aangeboden om deze verdieping te bereiken kan per vak verschillen. Van de studenten wordt een proactieve houding verwacht bij het aandragen van onderwerpen voor de extra opdracht. Uiteindelijk bepaalt de docent of hij/zij deze extra opdracht qua vorm en inhoud geschikt vindt en of hij/zij kans ziet deze opdracht te begeleiden.

Onderwijsvorm

Te bepalen in overleg met de docent van het betreffende vak.

Literatuur

Te bepalen in overleg met de docent van het betreffende vak

Beoordeling

Van te voren af te spreken met de betreffende docent van het vak.

Om de beoordeling in uSis te kunnen verwerken, stuurt de docent rechtstreeks een getekend tentamenbriefje voor het XL-deel (dus het XL deel afzonderlijk) naar HonoursCollege@science.leidenuniv.nl.
De student kan een format voor dit tentamenbriefje vinden op Blackboard

Rooster

volgens rooster van het betreffende vak

Aanmelden

Bij docent van het betreffende vak.

Opmerkingen

Als een docent van een vak dit XL-deel met de honoursstudent wil uitvoeren en begeleiden, dan hoeft dit niet afzonderlijk te worden goedgekeurd door de facultaire Honours College examencommissie.
In geval van twijfel of een bepaald XL deel mee kan tellen binnen je Honours College dient de student voorafgaand aan het volgen van het vak contact op te nemen met de coördinator van het Honours College: HonoursCollege@science.leidenuniv.nl