Studiegids

nl en

Lezingencyclus LUMC: Het werk van een arts-onderzoeker

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Toegankelijk voor tweedejaars studenten van het Honours College traject Bèta en Life Science.

Beschrijving

Studenten van de life-science opleidingen (BW, BFW, Biologie, MST, LST) kunnen deelnemen aan de lezingenreeks uit het Honours College Geneeskunde. De reeks bestaat uit 8 lezingen door hoogleraren van het LUMC. Onderwerpen zijn (onder voorbehoud) o.a. diabetes, infectieziekten, oncologie, ouderengeneeskunde, neurologische aandoeningen, stamceltherapie bij hartziekten. Over minimaal 4 onderwerpen moet een verslag worden geschreven.
De reeks loopt van januari t/m april. De lezingen van een uur worden op verschillende tijdstippen overdag aangeboden.
Onderwerpen en planning worden in het najaar door het LUMC bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Colleges, literatuur en verslagen

Literatuur

Wordt door de sprekers beschikbaar gesteld.

Beoordeling

2 EC (4 verslagen)
3 EC (7 verslagen)
De verslagen worden door 2 beoordelaars nagekeken (op stijl, taalgebruik, en inhoud)

Rooster

[rooster wordt in het najaar van 2017 bekend gemaakt]

Blackboard

Voor meer informatie, zie de Blackboardpagina van deze module.

Aanmelden

De lezingen zijn vrij toegankelijk. Indien de schrijfopdracht wordt uitgevoerd, kun je je opgeven bij Dr. P.J.A.v.d.Broek, p.j.a.van_den_broek@lumc.nl .