Studiegids

nl en

Excellentie voor de Klas

Vak
2017-2018

Toegangseis

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het Honours College Bèta en Life Science.

Beschrijving

Wil jij leren hoe je je kennis het beste overdraagt aan middelbare scholieren? Geef je bijles en vraag je je af of je dat didactisch goed aanpakt? Zou je weleens gastlessen willen geven over je favoriete vak? Spreekt leerlingen begeleiden met practicum of hun profielwerkstuk je aan?

Is je antwoord op één van deze vragen “JA”, meld je dan aan voor het HC vak “Excellentie voor de klas”.
Dit vak biedt je een oriëntatie op de theorie van didactiek en de praktijk van doceren. Een stage in het onderwijs op een school maakt deel uit van deze oriëntatie. Je krijgt een theoretische basis (over leermateriaal en het leren van leerlingen) die erop gericht is om je voldoende handvatten te geven om enkele specifieke docententaken uit te voeren. Het betreft in het bijzonder het ontwikkelen van leermateriaal voor leerlingen. Daarbij kun je denken aan het (her)ontwerpen van een prakticum of praktische opdracht, een lessenserie om leerlingen te leren hoe ze problemen aan kunnen pakken (zoals bij Olympiades), een lessenserie waarin aandacht is voor de samenhang tussen de bètavakken. Daarnaast word je geacht leerlingen te begeleiden. Dit kan bijvoorbeeld bij projecten, praktische opdrachten of profielwerkstuk of het herhalen/oefenen van leerstof. Dit alles doe je op een school onder begeleiding van een docent. Het geleerde is uiteraard niet alleen toepasbaar in een rol als docent, maar is nuttig voor iedere situatie waar een beroep wordt gedaan op je uitleg- en presentatievaardigheden.

Dit vak wordt georganiseerd in samenwerking met het ICLON. Dit is de organisatie van de Universiteit Leiden die ook de educatieve minor en de lerarenopleidingen verzorgt. Je wordt begeleid door de vakdidacticus van het ICLON. De stage op school vindt plaats in overleg met de begeleidende

Rooster

op maandagen

  • 11 december, 15 januari en 29 januari van 16.00 tot 19.00 / 20.00 uur

  • tussen 12 en 23 februari individuele afspraken

  • 16 april van 16.00 tot 19.00 / 20.00 uur

Toetsing

De beoordeling vindt plaats aan de hand van een mondelinge presentatie en een schriftelijk verslag met daarin een uitwerking van de opdrachten van het ICLON, een beschrijving van de uitgevoerde taken en opgedane ervaringen en de zelfgemaakte leermaterialen.

Blackboard

Dit vak maakt gebruik van een blackboardpagina. Als je nog geen toegang hebt, doe je via Blackboard een enrollment request

Aanmelden

Studieactiviteit: 14597
Je dient je voor dit vak aan te melden in uSis. Meer informatie over het inschrijven voor studieactiviteiten van het Honours College vind je op de website van het Educatief Centrum.
website studieactiviteiten

Contact

honourscollege@science.leidenuniv.nl