Studiegids

nl en

Wetenschappelijke Uitdagingen voor 2050

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor eerstejaars studenten van het Honours College Bèta en Life Science. Vast onderdeel.

Beschrijving

“Mens 2.0” is de titel van een boekje van de Stichting Bio-Wetenschappen & Maatschappij, met als ondertitel “Homo sapiens verbeterd”. Het boekje beschrijft een wereld zoals die er in 2050 uit zou kunnen zien. Leven we toe naar een maatschappij waarin we nooit meer hoeven te leren? Of zelfs nooit meer hoeven te werken omdat we robots het werk kunnen laten doen? Is de wetenschap dan zo ver gevorderd dat we nooit meer ziek worden? Kunnen we langer gaan leven? Laten we onze oorlogen uitvechten door drones en robots? Of is er straks helemaal geen oorlog meer?

Voor sommigen is een wereld zonder leren en werken een droom, voor anderen een nachtmerrie. Toen een schoolklas met twaalfjarigen zo’n toekomst voorgespiegeld kreeg, moesten ze griezelen; ze moesten er verrassend genoeg niet aan denken om nooit meer te hoeven werken. Maar is er straks nog wel werk?

Wetenschap en techniek veranderen sneller dan ooit. Wetenschapsgebieden zoals Biotechnologie, Informatietechnologie, Nanotechnologie en Cognitiewetenschappen vloeien samen tot wat de “BINC-technologieën” wordt genoemd. BINC gaat gevolgen hebben voor de samenleving hebben die we nog niet kunnen voorzien. Dat biedt bedreigingen. Dat biedt ook kansen. Het is aan de komende generatie wetenschappers om de bedreigingen onder ogen te zien, maar vooral om de kansen te grijpen en de handen uit de mouwen te steken. Dat zal daarom het belangrijkste onderwerp van deze Honours Course zijn: hoe gaan wijzelf de uitdagingen aan om met BINC tot een betere wereld te komen?

Rooster

Vijf woensdagen in april/mei 2018 van 18.30 - 21.00 uur.

Locatie

[informatie volgt]

Onderwijsvorm

[informatie volgt]

Toetsing

Beoordeling vindt plaats op basis van actieve deelname, een kort essay en een presentatie in de vorm van een ‘audioslideshow’.

Blackboard

[url volgt]

Literatuur

  • Rinie van Est e.a. (2014). From bio to NBIC – From medical practice to daily life. Report written for the Council of Europe, Committee on Bioethics. Rathenau Instituut, Den Haag.

  • A. van der Auweraert e.a. (Red.) (2011). Mens 2.0. Homo sapiens verbeterd. Stichting Bio-wetenschappen & Maatschappij, Den Haag.

  • Jacintha Scheerder e.a. (Red.) (2014) Horizonscan 2050. Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), Den Haag.

Aanmelden

Je dient je voor dit vak aan te melden in uSis. Meer informatie over het inschrijven voor de studieactiviteiten van het Honours College vind je op de website van het Educatief Centrum.
website studieactiviteiten

Contact

HonoursCollege@science.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak wordt gecoördineerd door de student-assistent. Met specifieke vragen over het vak, de organisatie van het vak of afmelding voor een college i.v.m. onoverkomelijke omstandigheden kun je terecht bij de student-assistent. Contactgegevens te vinden op Blakboard.