Studiegids

nl en

Lectures & Journalism (HC B&LS)

Vak
2017-2018

Toegangseis

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het Honours College Bèta en Life Science.

Beschrijving

Deel I
Er worden ten minste acht lezingen gevolgd. De onderwerpen van deze lezingen beslaan een breed scala aan disciplines. De meeste lezingen zijn gratis. Voor enkele lezingen moet worden betaald. Er zijn dus mogelijke kosten verbonden aan het volgen van deze cursus.
Vijf lezingen worden gebruikt als input voor de schrijfopdracht van de writing clinic. Van de overige drie lezingen moet een review worden ingediend.
Deel II
Het tweede deel bestaat uit een writing clinic. Hierbij wordt geleerd de vertaalslag te maken van moeilijke materie naar een leesbare tekst voor een geïnteresseerd breder publiek. In vijf bijeenkomsten worden studenten getraind in het maken van verschillende teksten. Inspiratie voor deze teksten wordt gehaald uit de bijgewoonde lezingen.
De volgende genres zullen aan bod komen: een persbericht, nieuwsbericht, opiniestuk, recensie en interview.
Deze module wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Voor beide groepen geldt een maximum aantal van 20 studenten. Studenten mogen zelf kiezen aan welke groep zij willen deelnemen. Wanneer eenmaal is gekozen mag niet meer worden gewisseld.

De volledige vakomschrijving inclusief roosterinformatie is de vinden in de e-studiegids van het Honours College FSW

Aanmelden

Per semester is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Aanmelden gaat via het Secretariaat Honours College FSW kamer 5A12.
honoursfsw@fsw.leidenuniv.nl