Studiegids

nl en

Caleidoscoop (HC Bèta & Life Science)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science.

In het tweede jaar kies je tussen de vakken ‘Caleidoscoop’ en ‘Duurzaamheid in een circulaire economie’ als vast onderdeel. Elke honoursstudent van Bèta & Life Science moet dus één van deze twee vakken verplicht volgen in het tweede jaar.

Daarnaast is het mogelijk om ‘Caleidoscoop’ als keuzevak te volgen. Enerzijds kun je het vak Caleidoscoop als keuzeonderdeel doen als je duurzaamheid in een Circulaire Economie als vast onderdeel hebt gekozen. Anderzijds mag je ook Caleidoscoop zowel als vast onderdeel en als keuzeonderdeel doen in twee opeenvolgende jaren. Het is namelijk een alternerende lezingenreeks die je twee keer mag doen.
De sprekers en lezingen veranderen dus er is geen sprake van overlap.

Beschrijving

Lezingenserie met onderwerpen uit alle bèta-medische disciplines. De lezingen vinden plaats op maandagen aan het einde van de middag. Voorbereiding op de lezingen en verdere verdieping vindt plaats aan de hand van literatuur.

Deelnemers aan Caleidoscoop volgen minimaal 10 van de 12 lezingen en bereiden zich voor aan de hand van door de spreker aangereikte literatuur. Naar aanleiding van de literatuur moet iedere student op Blackboard 3 vragen inleveren.
Daarnaast worden studenten ingedeeld voor 4 extra taken. Per lezing is 1 student verantwoordelijk voor het samenvatten van alle ingeleverde vragen en de 'gemene deler' / discussiepunt in een opzet van maximaal 1 A4 te mailen aan de spreker. Daarnaast verzorgt iedere lezing 1 student de introductie van de spreker, 1 student verzorgt een dankwoord gericht aan de spreker. Tot slot is 1 student verantwoordelijk voor het opstellen van een bedankmail na afloop van de lezing.

Iedere student schrijft over twee onderwerpen een kort verslag (max 2 A4 per verslag) aan de hand van de lezing plus de aangereikte literatuur. Dit moeten onderwerpen zijn van andere disciplines dan de opleiding(en) die je zelf studeert. Uit het verslag moet blijken dat de deelnemer dit onderwerp begrijpt. De verslagen moeten voldoen aan de volgende criteria:
-het verslag geeft een goed beeld van het gepresenteerde onderzoek
-de inhoudelijke feiten kloppen
-het verslag is helder geschreven, goed leesbaar met een duidelijke structuur

Iedere student beoordeelt tevens twee verslagen die zijn geschreven over een onderwerp gerelateerd aan de eigen opleiding en geeft de schrijver feedback.

Rooster

Locatie: Snellius gebouw zaal B02 (Niels Bohrweg 1, Leiden)

De lezingen worden georganiseerd tijdens het faculteitsbreed voor keuzeonderwijs gereserveerde blokuur op maandagmiddagen. 16.00-18.00 uur.

 • maandag 11 september Prof. dr. T.H. Oosterkamp
  Titel lezing: "Multidisciplinair onderzoek en publiceren"

 • maandag 18 september Prof. dr. J.R. Wijbrans
  Titel lezing: "Beginnings: Planet Earth, its origin and early geological evolution"

 • maandag 25 september Prof. dr. F.W. Jansen
  Titel lezing: "Met de scoop op nieuwe technologie in de chirurgie: bezint eer gij begint?"

 • maandag 2 oktober Mw. dr. E.C.M. de Lange
  Titel lezing: "Replacement of the use of animals by mathematical models - Translational approaches to predict human CNS PKPD"

 • maandag 9 oktober Prof. dr. D.G.H. Hetterscheid
  Titel lezing: "Towards a reversible catalyst for the oxygen reduction reaction and the oxygen evolution reaction"

 • maandag 16 oktober Dr. S.A. Bonnet
  Titel lezing: "Light relief in anticancer therapy: photoactivatable metal-based prodrugs"

 • maandag 23 oktober Dhr. dr. D. Claessen
  Titel lezing: "Functional amyloid proteins - lessons from microbes"

 • maandag 30 oktober Prof. dr. K.J. Batenburg
  Titel lezing: "Discrete Tomografie"

 • maandag 13 november Mw. dr. H.H. Smits

 • maandag 20 november Prof. dr. A. Briegel

 • maandag 4 december Mw. dr. M. Chirilus-Bruckner

 • maandag 11 december

Onderwijsvorm

Voorbereidende literatuur
Interactieve lezingen
Fungeren in 1 van de 4 studenttaken
Schrijven 2 verslagen over presentatie
Beoordelen verslag medestudenten

Toetsing

 • Aanwezigheid bij minimaal 10 van de 12 lezingen.

 • Voorbereiding op de lezingen aan de hand van vooraf aangegeven literatuur.

 • Inleveren van 3 vragen naar aanleiding van de voorbereidende literatuur.

 • Zorgvuldig uitvoeren van 1 van de 4 studenttaken

 • 2 x kort verslag (max 2 A4) over lezing plus literatuur.

 • Beoordeling van 2 verslagen van medestudenten.

Eindbeoordeling is door docenten. De beoordelingsnorm is onvoldoende/voldoende.

Blackboard

Dit vak maakt gebruik van een blackboardpagina. Als je nog geen toegang hebt, doe je via Blackboard een enrollment request

Literatuur

Wordt door sprekers beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Je dient je voor dit vak aan te melden in uSis. Meer informatie over het inschrijven voor studieactiviteiten van het Honours College vind je op de website van het Educatief Centrum.
website studieactiviteiten

Contact

honourscollege@science.leidenuniv.nl