Studiegids

nl en

Triple S: Sleep? Do we really need it?

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Toegelaten tot het Honours College FSW.

Beschrijving

Short Science & Society, oftewel Triple S zijn korte modules rond een thema. In interactieve bijeenkomsten worden thema’s door onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines en gastsprekers besproken.

Een groot deel van ons leven brengen we slapend door. In deze module bekijken we dit fenomeen. Wat is slapen? Wat is het nut van slapen en welke problemen ervaren mensen met slapen? Heeft slaaptekort consequenties voor gezondheid, cognitie en emotioneel functioneren bij kinderen en volwassenen en daarmee voor de maatschappij? Ook wordt gekeken of er een relatie is tussen slaapproblemen en psychische stoornissen, zoals ADHD, autisme en depressie.

Leerdoelen

Het doel van de module is het verkrijgen van inzicht en kennis m.b.t. slapen.

Rooster

Klik hier voor het programma.

Onderwijsvorm

  • Seminars

  • Onderzoek

Toetsing

a. Je brengt je eigen slaapgedrag gedurende de duur van de cursus in kaart door middel van een Slaapdagboek. Deze data vat je samen in een verslag. Op basis van deze samenvatting formuleer je een mening over jouw slaapgedrag.
b. Na een literatuuronderzoek schrijft je een essay over een van de hieronder genoemde onderwerpen.
Mogelijke onderwerpen zijn: slaapprocessen; slaapduur; slaapkwaliteit; slaapproblemen; behandeling van slaapproblemen; effecten van slaap op leren of op gedrag of op welbevinden.

Literatuur

Eventuele literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden m.b.v. het persoonlijk subplan.

Contact

Mw. Dr. M.J.A.J. Verhallen.

Opmerkingen

Maximaal kunnen 25 studenten deelnemen. De voertaal is Engels. Opdrachten mogen worden gemaakt in het Engels of in het Nederlands.