Studiegids

nl en

Overgangsregeling Foundations of Public Administration

Vak
2017-2018

Overgangsregeling Foundations of Public Administration

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma zal het vak Foundations of Public Administration niet langer worden aangeboden vanaf het academisch jaar 2017-2018. Studenten die dit vak dienen te herkansen, maken gebruik van de volgende overgangsregeling voor het herkansen van het tentamen en de opdrachten.

Werkwijze:

Er zal geen serie van zeven hoorcolleges worden aangeboden in collegejaar 2016-2017. Ter vervanging zal in dat jaar voor studenten die dit vak moeten herkansen en willen afronden het volgende ter vervanging worden aangeboden:

1 De studenten krijgen via een nieuwe Blackboard site van het vak de beschikking over de collegesheets en overig studiemateriaal uit het jaar 2016-2017. Deze site zal ook worden gebruikt voor verdere communicatie. Bijtijds inschrijven is dus nodig.

2 Er zal voor de studenten twee bijeenkomsten van 1,5 uur worden georganiseerd in het midden en aan het eind van blok 1. Hierbij dient het volgende in acht genomen te worden:

  • Studenten bereiden zich voorafgaand aan iedere bijeenkomst goed voor, door de stof uit jaar 2016-2017 grondig te bestuderen. Een goede voorbereiding van studenten op deze bijeenkomsten zal noodzakelijk zijn om het vak te halen. Alleen op basis van gedegen voorkennis kunnen dergelijke bijeenkomsten kans van slagen hebben omdat uiteraard niet alle stof uitvoerig behandeld kan worden in zo’n kort tijdsbestek. Zorg dus dat je alle stof goed hebt bestudeerd voordat je naar de bijeenkomsten komt;

  • Docenten verzorgen een interactief college bestaande uit een korte herhaling van de hoofdthema’s en onderwerpen van het vak;

  • Studenten krijgen tijdens beide colleges ruim de mogelijkheid om vragen te stellen over de stof in een Q&A sessie;

  • Bijeenkomst 1 betreft de stof uit week 1 t/m week 4. Bijeenkomst 2 betreft de stof uit week 5 t/m week 7.

  • Ook voor deze overgangsregeling geldt een herkansingsmogelijkheid in de reguliere herkansingsperiode voor tentamens gemaakt in blok 1.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (65%), eindpaper (35%), compensatie tussen de twee delen is niet mogelijk. Beide cijfers dienen voldoende te zijn (5.5).

Schedule-Rooster

Blok 1 Periode 4 september t/m 20 oktober 2017

Foundations in Public Administration BBO + EBM
Hoorcollege Dinsdag 09.00 - 11.00 Dr. A.D.N. Kerkhoff Wijnhaven Locatie 3.48 19-sep
Hoorcollege Dinsdag 09.00 - 11.00 Dr. A.D.N. Kerkhoff Wijnhaven Locatie 3.48 10-okt

Tentamen op maandag 23 okt: 09:00 12:00 CDH-OPERA/WITTEZAAL

Hertentamen op maandag 15 jan:102 09:00 12:00 CDH-WYNHVN/201