Studiegids

nl en

Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie

Welkom bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. De opleiding Bestuurskunde is een internationaal georiënteerde, academische studie, die gericht is op de kernvraagstukken van het openbaar bestuur.

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden wij twee bachelortracks aan, namelijk:

In de track Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie leer je om vanuit verschillende invalshoeken (in het bijzonder recht, sociologie, geschiedenis, filosofie en politicologie) belangrijke actuele maatschappelijke vraagstukken te begrijpen, zoals asielbeleid, lokale politiek, Europese integratie, en terrorismebestrijding. Met BBO wordt je expert op het gebied van beleid- en besluitvorming: je begrijpt hoe besluitvorming tot stand komt en krijgt inzicht in hoe lastig het is om op papier mooie beleidsplannen goed uit te voeren in de praktijk. Met BBO krijg je een brede, veelzijdige opleiding die jou in staat stelt oplossingen te genereren voor ingewikkelde uitdagingen bij de overheid en in het bedrijfsleven.

Rooster 2017-2018:

Het rooster voor 2017-2018 kunt u vanaf uiterlijk augustus vinden onder “links”- hier rechts op dit scherm

Overige praktische informatie vind je in het document onder bestanden aan de rechterzijde van het scherm

Propedeuse BBO

In het eerste jaar van de Bachelortrack: Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie wordt een algemeen overzicht van het vakgebied Bestuurskunde behandeld.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Mentoraat Bestuurskunde Ba1

Blok 1

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5

Blok 2

Organisatietheorie 5
Beleid 1: Beleids- en besluitvorming 5
Economie in hoofdlijnen 5

Blok 3

Statistiek 5
Sociologie 5
Publiek management 5

Blok 4

Politicologie 5
Recht 5
BBO I: Kwantitatief leeronderzoek binnenlands bestuur 5

Tweede jaar BBO

In het tweede jaar van deze bachelortrack wordt het vakgebied Bestuurskunde diepgaand bestudeerd. Onderwerpen zoals Beleid, Management, Internationale Betrekkingen en de Europese Unie worden behandeld.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat Bestuurskunde Ba2

Blok 1

Foundations of Social Science and Public Administration 5
Public Sector Economics 5
Management and Performance 5

Blok 2

Kwantitatieve methoden 5
European Union Politics and Policy 5
International Administration 5

Blok 3

Introduction to Public Affairs 5
Financieel Management in de Publieke Sector 5
Kwalitatieve Methoden 5

Blok 4

Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur 5
Beleid 2: Implementatie 5
Beleid, bestuur en organisatie II: Kwalitatief leeronderzoek internationaal bestuur; 5

Derde Jaar BBO

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrije keuzeruimte te vullen met keuzevakken, minor, stage of studeren in het buitenland. In het tweede semester schrijven studenten hun Bachelorscriptie.

Studenten die in februari 2017 willen beginnen met hun master hebben de mogelijkheid de Bachelorscriptie in het najaar van 2016 schrijven. Neem hierover contact op met de studieadviseur. Bachelorstudenten die in het voorjaar hun scriptie schrijven worden in het najaar over de ingangsvoorwaarden geïnformeerd.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte (Bestuurskunde) 30
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Wetenschapsfilosofie (Den Haag) 5
Economische theorie van politiek 5
Bestuursethiek 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Overgangsregelingen

Klik voor de overgangsregelingen voor de volgende cursussen op de vakken onderaan de pagina

  • Micro-Macro Economie

  • Foundations of Public Administration

  • Institutionele Economie

  • Staats- en bestuursrecht

  • Multi-level governance: civil service reform

Onderzoeksontwerp (EBM en BBO cohort 15-16)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak onderzoeksontwerp komen te vervallen. BBO studenten die onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 leeronderzoek te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4. EBM studenten die onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak BBO 1 leeronderzoek te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4 en zullen een aangepaste opdracht krijgen, specifiek voor hun track. Meer informatie over deze aangepaste opdracht voor EBM-studenten zal vóór de start van blok 4 op Blackboard geplaatst worden bij het BBO1 Leeronderzoek.

Economie in hoofdlijnen (EBM cohort 15-16 en eerder)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het vak economie in hooflijnen voor de specialisatie EBM komen te vervallen (EBM) studenten die Economie op hoofdlijnen moeten herkansen dienen het vak Economie in Hoofdlijnen te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 2.

Politieke filosofie en Openbaar Bestuur

EBM Studenten die het vak Politieke filosofie niet met een voldoende hebben afgesloten in academisch jaar 2016-2017 dienen het vak Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur in 2017-2018 te volgen. Eerder behaalde deelcijfers voor het vak Politieke filosofie zijn 1 jaar geldig.

Bachelor project (cohort 13-14 en verder terug)

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma is het bachelor project 10 ECTS vanaf 2016-2017 voor studenten die zijn begonnen met hun bachelor in september 2014.

Studenten die hun bachelor zijn begonnen in september 2013 of eerder dienen het bachelor project te volgen voor 15 ECTS. Studenten die het bachelor project voor 15 ECTS moeten doen, draaien mee met de hoorcolleges en de werkgroepen van het bachelor project nieuwe stijl (10 EC), maar dienen te voldoen aan de eisen van het bachelor project oude stijl (15ECTS). Dit betekent dat de 15-EC scriptie groter van omvang is dan de 10-EC scriptie (woordlimiet: 15.000 woorden ipv 8000 woorden). In de 15 EC scriptie dient er uitgebreid stilgestaan te worden bij de normatieve implicaties van de bevindingen, dient er grondig gereflecteerd te worden op betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek, dienen er uitgebreide aanbevelingen te worden gedaan voor vervolgonderzoek, en dienen er verschillende beleidsaanbevelingen worden opgesteld. Deze zaken dienen ook aan bod te komen in de 10-EC scriptie maar veel beperkter.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Overgangsregeling Foundations of Public Administration 5
Overgangsregeling Micro- en Macro-economie 5
Overgangsregeling Institutionele economie 5
Overgangsregeling Staats- en Bestuursrecht 5
Overgangsregeling Multi-level governance: civil service reform 5
Bachelorproject (15 ECTS) 15

Keuzevakken Bestuurskunde

Voor niet-bestuurskundestudenten biedt het Instituut Bestuurskunde keuzevakken aan. Via Usis kunnen Leidse studenten zich hiervoor aanmelden. Studeer je aan een andere universiteit? Meld je dan ook aan als gaststudent, zie: http://media.leidenuniv.nl/legacy/verzoek-tot-inschrijving-gaststudent.pdf.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Public Administration 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5
Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Introduction to International Relations and Organizations 5
Management and Performance 5
Professional skills for public impact 5
European Union Politics and Policy 5
Public Values and Ethics (SPOC) 5
Organisatietheorie 5
International Administration 5
Kindermishandeling en Jeugdbeleid: Besluiten in Uitvoering 5
Publiek management 5
Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur 5

Introductie bijeenkomsten

Welkomstdag Bestuurskunde Maandag 4 september

Programma:

09.00 – 09.30 uur Ontvangst in Klein Auditorium (zaal 202) in de Wijnhaven, Turfmarkt 99, Den Haag. Registreer je eerst in de hal voordat je naar binnen gaat.

09.30 – 09.45 uur Welkomstwoord dr. Rik de Ruiter (Bachelorcoördinator)

09.45 – 10.00 uur Praktische informatie van het Onderwijs Service Centrum (OSC)

10.00 – 10.45 uur Introductiecollege door dr. Jelmer Schalk (Onderwijsdirecteur)

10.45 – 11.00 uur Opdelen in groepen en met docentmentor naar een werkgroepzaal

11.00 – 11.45 uur Kennismaking met docentmentor en werkgroep

11.45 – 12.00 uur Groepsfoto maken

12.00 – 13.00 uur Lunch in de kantine.

13.00 uur Einde programma

Voor lokaties zie link Roosters (rechterzijde pagina) of ZRS

Aanwezigheid bij de introductie bijeenkomst is verplicht.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde

Na je bachelor

Masters

Als je bij het Instituut Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden een bachelordiploma hebt gehaald, mag je direct instromen in alle masters van het Instituut Bestuurskunde.
Dit zijn de volgende masters:

Je hoeft je alleen in te schrijven via studielink. Deadlines voor studenten met een Leidse bestuurskunde bachelordiploma dat rechtstreeks toegang geeft tot onze masters:

  • 15 juni voor start in september

  • 1 december voor start in februari

Let op: voor diegene die willen starten in september 2015 of daarna is het schrijven van een motivatiebrief verplicht.

Research Master

De Research Master is bij uitstek geschikt voor studenten die toe zijn aan een extra uitdaging na de bachelorfase. Studenten leren academische vaardigheden en doen kennis op die inzetbaar is op meerdere terreinen: de wetenschap, het bedrijfsleven, internationale organisaties, de overheid en meer.

Meer over de opleiding vind je op mastersinleiden.nl. Let op: voor dit programma dien je je voor 1 april aan te melden via het online aanmeldsysteem. Meer weten? Kom naar de voorlichtingsdagen! De data worden bekend gemaakt op mastersinleiden.nl.