Studiegids

nl en

Regulier BA vak

Vak
2017-2018

Verbredingsvak

Tweedejaars studenten van het Honours College FSW kunnen er voor kiezen een vak van 5 EC uit het Bachelor-onderwijs te volgen bij een andere studierichting. Dit kan zowel binnen als buiten de eigen faculteit.

Voor het aanbod kan de studiegids. worden geraadpleegd
Vakken dienen minimaal een niveau 300 te hebben in jaar 2 (dat is een niveau hoger dan het reguliere niveau van het 2e studiejaar) en niveau 400 in jaar 3.

NB.

  • Bij het kiezen opletten dat er geen toeganseisen voor het vak zijn.

  • Als je een verbredingsvak kiest, mag je daarnaast geen verdiepingsvak meer kiezen (en andersom).

Verdiepingsvak

Tweedejaars studenten van de Honours College FSW kunnen ervoor kiezen één 5 EC cursus van van hun eigen Bachelor’s opleiding te kiezen als onderdeel van hun Honours subplan, op voorwaarde dat zij daarbij een extra opdracht uitvoeren.

De gekozen cursus moet aan de volgende criteria voldoen:

  • De cursus moet één van de keuzevakken zijn en geen deel uitmaken van de verplichte opleidingsvakken.

  • De cursus is ten minste van niveau 300 in jaar 2, en van niveau 400 in jaar 3.

  • De cursus geldt niet als onderdeel van het 'reguliere’ bachelor curriculum van de student, en kan daarvoor dus niet meegeteld worden.

  • In het facultair FSW traject: het laten tellen van een dergelijke cursus binnen de eigen bacheloropleiding als onderdeel van het Honours programma sluit de mogelijkheid uit dat een cursus van een ander BA-programma mee kan tellen als onderdeel van het Honours subplan (en vice versa).

  • Cursussen van meer dan 5 EC zijn niet toegestaan.

Inschrijven.

De cursus moet geregistreerd staan in Honours FSW Subplan. Aanmelden voor deelname aan de cursus zelf moet plaatsvinden via de reguliere kanalen (dat wil zeggen de student zich door middel van uSis inschrijft als ware het een gewone Ba cursus). Pas na succesvolle afronding van de cursus, (en inleveren van de bijkomende opdracht in het geval van een verdiepingsvak) zal de cursus in uSis worden omgezet als regulier onderdeel van het Honours subplan. Hier kan enige tijd overheen gaan.