Studiegids

nl en

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel

Vak
2018-2019

Beschrijving

In de cursus komen zowel een aantal theoretische begrippen als op grond van onderzoek verkregen inzichten in het functioneren van het Nederlandse politieke stelsel aan de orde. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer democratie, staatsvorming, verzuiling en ontzuiling, politieke stromingen, politieke partijen, kiesstelsels en kiesgedrag, kabinetsformatie en staatkundige vernieuwing, regering en parlement, politieke participatie, pressiegroepen, rechter, media, overheidsbeleid, Europese integratie en Nederland.

Leerdoel

Verkrijgen van politicologische kennis en inzicht in het Nederlandse politieke bestel.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week) Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers van tevoren grondig dienen te bestuderen.

Studiemateriaal

R.B. Andeweg & G.A. Irwin, Governance and Politics in the Netherlands, London/New York, 2014 (4e druk).

Toetsing

Er is voor dit vak een aanvullende tentamenregeling opgenomen op Blackboard.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Zie algemene informatie bij tab 'Jaar 1'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster

N.B. roosters voor het academisch jaar 2018-2019 zullen vanaf juni zichtbaar zijn via de link