Studiegids

nl en

Politicologie (Leiden)

De studie Politicologie biedt een brede academische vorming gericht op het leren begrijpen van politieke processen in nationaal en internationaal verband. Politiek gaat, in essentie, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Politieke instituties structureren en beïnvloeden de uitkomst van het politieke proces. De eerstejaarsvakken geven – mede aan de hand van het Nederlandse politiek bestel, een inleiding in politicologische concepten en theorieën, een overzicht van politicologische benaderingen, onderzoeksvaardigheden en statistiek. Daarnaast worden academische vaardigheden getraind. In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op de deelterreinen van Politicologie, zoals vergelijkende politiek, politieke filosofie en politieke psychologie. In het derde jaar worden naast de vrije keuzeruimte verdiepende vervolgcursussen aangeboden, die ingaan op specifieke thema’s binnen de politicologie.

Jaar 1

Introductiebijeenkomst 2018-2019

Op maandag 3 september 2018 worden de nieuwe bachelorstudenten van het Instituut Politieke Wetenschap welkom geheten door de Onderwijsdirecteur. Deze bijeenkomst vindt plaats van 10.30 -11.00 uur, in zaal SC01 van het Pieter de la Court gebouw (Faculteit Sociale Wetenschappen), Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden. De zaal bevindt zich in het souterrain. Wij verzoeken alle studenten op tijd aanwezig te zijn.

Aansluitend start om 11.00 uur het eerste college Nationale Politiek I, in dezelfde zaal.

Blackboard

Blackboard is een digitale leeromgeving met cursushandleidingen, onderwijsmateriaal en mededelingen van docenten. Meld je aan op Blackboard vóór de start van het vak!

Studenten schrijven zichzelf in voor Blackboard, voor alle vakken en werkgroepen. Zie deze link voor instructies.

Aanmelden voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens

Hoorcolleges en Werkgroepen
Eerstejaars studenten (en recidivisten) worden door het Onderwijs Service Centrum ingeschreven voor de hoorcolleges en werkgroepen in semester 1.

Vanaf semester 2 kunnen studenten zich zelf inschrijven via uSis volgens onderstaand schema:
Blok 3: Van maandag 3 december 2018, 10.00 uur - tot zondag 27 januari 2019, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 3 december 2018, 10.00 uur - tot zondag 24 maart 2019, 23.59 uur

Uiterlijk op vrijdag 31 augustus 2018 kun je via uSis zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij recidivisten wordt uiteraard rekening gehouden met de tweedejaarsvakken. Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen.

Tentamens
Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Overgangsregelingen Jaar 1

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Inleiding Internationale Politiek nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 Inleiding Internationale Politiek te behalen voor 5 EC. Zij volgen de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Internationale Politiek niet; het tentamencijfer is het eindcijfer van het vak.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Politiek en Beleid nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 Politiek en Beleid te behalen voor 5 EC. Zij volgen de werkgroepen Academische Vaardigheden: Politiek en Beleid niet; het tentamencijfer is het eindcijfer van het vak.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Inleiding Vergelijkende Politicologie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 Inleiding Vergelijkende Politicologie te behalen voor 5 EC. Zij volgen de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Vergelijkende Politicologie niet; het tentamencijfer is het eindcijfer van het vak.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Inleiding Politieke Wetenschap nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 Inleiding Politieke Wetenschap te behalen voor 5 EC. Zij volgen de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Politieke Wetenschap niet; het tentamencijfer is het eindcijfer van het vak.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Vaardigheden 1: Tekstinterpretatie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Internationale Politiek te volgen en te behalen voor 3 EC.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Vaardigheden 2: Argumentatie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 de werkgroepen Academische Vaardigheden: Politiek en Beleid te volgen en te behalen voor 2 EC.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Vaardigheden 3: Boekrecensie nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Vergelijkende Politicologie te volgen en te behalen voor 2 EC.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2017-2018 en Vaardigheden 4: Kritische Beschouwing nog niet hebben afgerond dienen in 2018/2019 de werkgroepen Academische Vaardigheden: Inleiding Politieke Wetenschap te volgen en te behalen voor 3 EC.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Module Arbeidsmarktvoorbereiding Jaar 1
Mentoraat 0

Blok 1

Inleiding Internationale Politiek 8
Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel 5

Blok 2

Politiek en Beleid 7
Recht 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5

Blok 3

Economie voor Politicologen 5
Inleiding Vergelijkende Politicologie 7
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5

Blok 4

Inleiding Politieke Wetenschap 8
Politiek van de Europese Unie 5

Jaar 2

Aanmelding voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 9 juli 2018, 10.00 uur – tot zondag 26 augustus 2018, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 9 juli 2018, 10.00 uur - tot zondag 21 oktober 2018, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 3 december 2018, 10.00 uur - tot zondag 27 januari 2019, 23.59 uur
Blok 4: Van maandag 3 december 2018, 10.00 uur - tot zondag 24 maart 2019, 23.59 uur

Inschrijving voor werkgroepen uit jaar 1, semester 1, wordt verzorgd door het OSC. Bij de plaatsing van recidivisten in eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met het rooster van jaar 2.

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Overgangsregelingen jaar 2

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 en Comparative Analysis of Political Systems in jaar 2 niet hebben behaald, dienen Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels te volgen.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 en Politieke Filosofie in jaar 2 niet hebben behaald, dienen Geschiedenis van de Politieke Filosofie en Contemporaine Politieke Filosofie te volgen.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 en Vaardigheden 5 en/of 6 in jaar 2 niet hebben behaald, dienen Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp te volgen.

 • Studenten die zijn gestart in studiejaar 2016-2017 en Vaardigheden 7 en/of 8 in jaar 2 niet hebben behaald, dienen Academische Vaardigheden: Data-Analyse te volgen.

Informatiebijeenkomsten over jaar 3

Voor alle tweedejaars studenten worden er gedurende het jaar twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de inrichting van je derde jaar. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

 • Dinsdag 6 november 2018, van 15.00-17.00 uur in zaal SA41

 • Maandag 4 maart 2019, van 13.00-15.00 uur in zaal SA41

Vak EC Semester 1 Semester 2
Module Arbeidsmarktvoorbereiding Jaar 2

Blok 1

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 10
Vergelijkende Analyse van Politieke Stelsels 5
Academische Vaardigheden: Onderzoeksontwerp 5

Blok 2

Europese Geschiedenis 5
Politieke Psychologie 5

Blok 3

Geschiedenis van de Politieke Filosofie 5
Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis 5
Academische Vaardigheden: Data-analyse 5

Blok 4

Analyse van de Internationale Politiek 5
Contemporaine Politieke Filosofie 5
Rationele Keuzetheorie 5

Voortgangseisen 3e jaar

Vervolgcursussen: Propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen (zie vakbeschrijvingen in de e-studiegids).
Bachelorproject: Propedeuse en minimaal 40 ECTS uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het bachelorproject (zie vakbeschrijving in de e-studiegids).

Optioneel
Stage: Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien je minimaal 40 EC van het tweede studiejaar hebt afgerond met inbegrip van het vak MTPO.
Studeren in het buitenland: Propedeuse en 30 ECTS eerste semester jaar 2
Selectie voor exchangeplekken bij buitenlandse universiteiten vindt plaats op basis van cijfergemiddelde en motivatie. Voor universiteiten buiten Europa geldt als extra eis een vakkengemiddelde van minimaal 7.0. Klik hier voor meer informatie over studeren buiten Europa en binnen Europa.

Jaar 3

Opbouw jaar 3 afstudeerrichting Politicologie

3 Bachelor Seminars (30 ECts)
Vrije keuzeruimte (15 ECts)
In blok 4 het Bachelorproject (15 ECts). De voorbereiding voor het BAP start reeds in blok III.

Inschrijving Bachelor Seminars

Inschrijving in uSis is mogelijk volgens onderstaand schema:
Blok 1: Van maandag 9 juli 2018, 10.00 uur tot zondag 26 augustus 2018, 23.59 uur
Blok 2: Van maandag 9 juli 2018, 10.00 uur tot zondag 21 oktober 2018, 23.59 uur
Blok 3: Van maandag 3 december 2018, 10.00 uur tot zondag 27 januari 2019, 23.59 uur
Blok 4: Bachelorproject. Van dinsdag 11 december 2018, 10.00 uur tot zondag 27 januari 2019, 23.59 uur.

Seminars hebben een maximum aantal deelnemers en vol = vol. Schijf je dus tijdig in! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een seminar niet gegarandeerd. Wij raden studenten aan één seminar per blok te kiezen.

Bachelorproject Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst voor het Bachelorproject POL vindt plaats op maandag 19 november 2018, 15.00-17.00 uur in zaal 5A23. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Vak EC Semester 1 Semester 2
Module Arbeidsmarktvoorbereiding Jaar 3
Vrije Keuzeruimte Jaar 3 30

Blok 1: Bachelor Seminars

Analyse van Politiek-Filosofische Teksten 10
Ruimtelijke Modellen van Nederlandse Politiek 10
Social Movements and Political Violence 10

Blok 2: Bachelor Seminars

Democratie in Stad en Dorp 10
Democratietheorie 10

Blok 3: Bachelor Seminars

De Verzorgingsstaat - Analyse en Kritiek 10
Nederland en de Europese Unie 10
Non-state Actors in International Security Governance 10
Postcommunistische Transities 10

Blok 4: Bachelorproject

Bachelorproject Politicologie 15

Blackboard & Turn it in

Blackboard (BB)

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze e-Gids, maar vooral ook op BB. Studenten schrijven zichzelf in voor alle vakken op BB. Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in BB met de per post toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij je cursussen.

Een cursus kun je in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ door ofwel de naam van de cursus ofwel de cursuscode uit deze e-Gids te knippen/plakken. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enroll-ed’) voor de cursus.

Zie deze link voor instructies.

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Studiebegeleiding

Mentoraat

Tijdens je eerste studie jaar krijg je intensieve studiebegeleiding door je docent-mentor en de studieadviseurs.

Als eerstejaarsstudent van de bachelor Politicologie en de bachelorspecialisatie Internationale Betrekkingen en Organisaties krijg je in het eerste semester een docent-mentor toegewezen. Je docent-mentor helpt je op weg in de eerste maanden van je studie, maakt je wegwijs in de universitaire wereld en helpt je met je studie-aanpak. In het eerste blok nodigt je docent-mentor je uit voor een individueel kennismakingsgesprek. In blok 2 wordt je uitgenodigd voor een individueel vervolggesprek. Daarnaast kun je ook uit eigen beweging met je docent-mentor afspreken.

De studieadviseur zal je begeleiden tijdens het tweede semester. De studieadviseur volgt je studievoortgang in verband met de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) en roept je op in het geval van tegenvallende studieresultaten. Je kunt natuurlijk ook zelf contact met de studieadviseur opnemen.

De studieadviseurs organiseren in elk blok gezamenlijke mentoraatsbijeenkomsten. Hierin wordt ingegaan op specifieke studievaardigheden en de ontwikkeling van je studieloopbaan.

Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden

Voor zaken die het mentoraat overstijgen (denk hierbij aan persoonlijke problemen, familieomstandigheden, chronische ziektes, functiebeperkingen zoals ADHD, dyslexie, dyscalculie, autisme etc.) verzoeken we je, bij voorkeur voor aanvang van het studiejaar, contact op te nemen met de studieadviseur. In een individueel gesprek wordt je situatie dan besproken. Indien je in de loop van het studiejaar wordt geconfronteerd met onverwachtse problemen moet je direct contact opnemen met je studieadviseur om je situatie te bespreken.

Studieadviseurs

Met studiegeralateerde vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van het Instituut Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Rally Schwachofer

Zie onder jaar 1, ‘Mentoraat’ voor meer informatie.