Studiegids

nl en

Analyse van Politiek-Filosofische Teksten

Vak
2018-2019

Beschrijving

De bedoeling van deze cursus is het trainen van een voor de politieke filosofie onmisbare vaardigheid: het interpreteren van een politiek-filosofische klassieke tekst volgens de bepoefde hermeneutische methode van het begrijpen van de delen van de tekst uit het geheel en het geheel van de tekst uit de delen.

Leerdoelen

  • Conceptuele analyse

  • Logische argumentatie

  • Extrapolatie/toepassing op concrete politiek(-filosofische) problemen

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 280 uur
Waarvan
contacturen: 32 uur
bestuderen van de stof: 124 uur
voorbereiden en schrijven eindwerkstuk: 124 uur

Toetsing

Eindpaper

Herkansing: grondige herziening eindpaper

Blackboard

Blackboard wordt vooral voor organisatorische doeleinden gebruikt.

Literatuur

John Locke, Two Treatises of Government, Peter Laslett (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1988

Aanmelden

Zie algemene informatie onder tab 'Jaar 3'

Rooster - vakken en tentamens

Rooster