Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Historische taalkunde

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Enige basiskennis van de fonologie, fonetiek en het IPA, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Klanken van de wereld. Studenten die niet het college Taal en cultuur van de Indo-Europeanen gevolgd hebben wordt aangeraden de reader van dat vak aan te schaffen en zelfstandig door te nemen.

Eerstejaarsstudenten Taalwetenschap worden door de onderwijsadministratie ingeschreven voor de werkgroepen van dit vak. Overige studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk. Zelf inschrijven voor dit vak is niet mogelijk.

Studiegidsnummer Engelstalige vaknaam Historical Linguistics: 5511VE006

Beschrijving

Een inleiding in de historische taalkunde, hoofdzakelijk geïllustreerd aan de hand van het Nederlands en zijn nauwste verwanten Duits, Fries en Engels. Woorden veranderen van vorm en betekenis, talen veranderen van woord- en zinsbouw. Op wat voor manieren gebeurt dat en wat zijn de oorzaken daarvan? We behandelen die vragen aan de hand van voorbeelden uit bekende talen op het hoorcollege, met oefeningen over dezelfde verschijnselen in minder bekende talen op het werkcollege.

Als deel van deze cursus worden studenten geacht de colleges over Academische Vaardigheden bij te wonen.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de methodologie van de historische taalwetenschap;

  • De vaardigheid om dit opgedane inzicht toe te passen op niet behandelde data.

  • Kennis van de terminologie van de historische taalwetenschap.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1uur) en werkcollege (1uur)

Studielast

Totale studielast: 140 uur:

  • Hoorcollege: 12 uur

  • Werkcollege: 12 uur

  • Bijeenkomsten Academische Vaardigheden: 6 uur

  • Schriftelijke tentamens: 4 uur

  • Mondelinge presentaties: 2 uur

  • Voorbereiding colleges: 48 uur

  • Voorbereiding toetsing: 56 uur

Toetsing

Mondelinge presentatie (10%), schriftelijk deeltentamen (20%) en eindtentamen (70%). Bij een onvoldoende gewogen gemiddelde is er is mogelijkheid tot gebundelde herkansing van de schriftelijk tentamens (90%).

Blackboard

Cursusmateriaal (slides, oefeningen) wordt aangeboden via Blackboard

Literatuur

Aan te schaffen voor aanvang van het college: Robert McColl Millar (2015): Trask’s Historical Linguistics. 3rd edition. London/New York: Routledge.

Joris J.W. Buis, Ger Post & Vincent R. Visser (2016): Academic Skills for Interdisciplinary Studies. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Eerstejaarsstudenten Taalwetenschap worden door de onderwijsadministratie ingeschreven voor de werkgroepen van dit vak. Overige studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en die dit vak willen volgen, dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Tijmen Pronk

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk