Studiegids

nl en

Taalwetenschap

Taalwetenschap is denken over taal op wetenschappelijke grondslag. Als je Taalwetenschap studeert, bestudeer je taal en het gebruik ervan vanuit alle denkbare invalshoeken.

De duur van de opleiding is drie jaar, in voltijd. De voertalen zijn Nederlands en Engels. Uitgebreidere informatie kun je vinden onder ‘Meer info’. Het bezoekadres is van Wijkplaats 3 te Leiden.

Eerste jaar

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd: 8 uur voor de introductiedag, 2 uur voor studievoorlichting, en 1 uur voor het intakegesprek.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken in het eerste en tweede semester

EERSTE SEMESTER

Talen van de Wereld 5
Sociolinguistics 5
Phonology I 5
Language and culture of the Indo-Europeans 5
Klanken van de wereld 5
Taal en Communicatie 5
Academische Vaardigheden (Taalwetenschap)

TWEEDE SEMESTER

Historische taalkunde 5
Morfologie 5
Syntax 1 5
Taalgebruik & diversiteit 5

Gebonden keuzeruimte in het tweede semester

De student kiest twee cursussen. De keuze wordt mede bepaald door het traject dat de student in het tweede jaar wil kiezen.

Voobereidend op Taal en Cognitie in het Tweede jaar

Experimental Phonetics (BA) 5
Psycholinguistics 5

Voorbereidend op Taal en Communicatie in het Tweede jaar

Argumenteren en overtuigen 5
Word and Meaning 5

Voorbereidend op Taalbeschrijving in het Tweede jaar

Structure course non-western languages (Quechua) 5
Word and Meaning 5

Voorbereidend op VIET in het Tweede jaar

Lithuanian (BA) 5
Gothic 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Taal en Cognitie

Fonologie 2 5
Neurolinguïstiek 5
Semantiek 1 5
Statistiek voor taalkundigen 5
Syntaxis 2 5

Taal en Communicatie

Traject gebonden keuzeruimte Taal en Communicatie I 15
Stilistiek 5
Tekstgenres 5

Taalbeschrijving

Traject gebonden keuzeruimte Taalbeschrijving I 10
Beschrijvende taalkunde 1 5
Beschrijving niet-westerse taal I: Trio Taalstructuur en culturele context 5
Taaltypologie 5

VIET

Studenten die Grieks op de middelbare school hebben gehad, volgen het vak Grieks taalverwerving 1 & 2. Zie de e-Studiegids Grieks en Latijnse Taal en Cultuur en neem z.s.m. contact op met de studiecoördinator GLTC BA, Tel. 071 - 527 2606.

Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 5+5
Hittitisch I 5
Indo-Europees I 5
Vedisch Sanskrit 5

TWEEDE SEMESTER

Taal en Cognitie

Traject gebonden keuzeruimte Taal en Cognitie 5
Analyse en synthese van spraak 5
Experimental Methods I: Design & Techniques 5
Processing Syntax and Semantics 5
Semantiek 2 5
Taalverwerving 5

Taal en Communicatie

Traject gebonden keuzeruimte Taal en Communicatie II 10
Antropologische taalkunde 5
Language and Identity in the Middle East 5
Tekst- en Gespreksanalyse 5
Vergelijkende Stilistiek 5

Taalbeschrijving

Traject gebonden keuzeruimte Taalbeschrijving II 10
Antropologische taalkunde 5
Beschrijvende taalkunde 2 5
Beschrijving niet westerse taal II: Berber taalstructuur en culturele context 5
Taal en prehistorie 5

VIET

Traject gebonden keuzeruimte VIET 5
Historische Grammatica van het Anatolisch 5
Indo-Europees II 5
Sanskrit 2 10
Taal en prehistorie 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

In semester 1 volg je de vakken die verplicht zijn binnen je specialisatie. Daarnaast heb je 15 EC voor de minor of een individueel keuzevakkenpakket.

Minor/Keuzevakkenpakket (15 EC) 15

Taal en Cognitie

Kies tussen Stage Taal en Cognitie en een extra traject gebonden keuzevak

Experimental Methods II: Practicals & Projects 5
Stage Taal en Cognitie 5
Werkgroep Vorm en Betekenis 5

Taal en Communicatie

Kritisch denken, kritisch schrijven 5
Taallab: methoden van taalgebruiksonderzoek 5
Woorden als wapens: retorische effecten van formuleringskeuzes 5

Taalbeschrijving

Beschrijving niet-westerse taal III: Oost Javaans Taalstructuur en Culturele Context 5
Taaldocumentatie 5
Taalkundig Veldwerk A 5

VIET

Historische grammatica Grieks I 5
Lectuur Vedische teksten 5
Readings in Indo-European Linguistics 5

TWEEDE SEMESTER

In semester 2 volg je je laatste verplichte specialisatievak. Daarnaast volgt iedereen het thesis seminar en schrijft iedereen het BA-Eindwerkstuk. Ook in semester 2 heb je 15 EC voor de minor of een individueel keuzevakkenpakket.

Minor/Keuzevakkenpakket (15 EC) 15
BA-eindwerkstuk Taalwetenschap 10

Taal en Cognitie

Werkgroep klank en klankstructuur 5

Taal en Communicatie

Accentwerkgroep Nederlandse Taalkunde: Taalkunde en retorica 5

Taalbeschrijving

Taalkundig veldwerk B 5

VIET

Historische grammatica Grieks II 5

Trajectgebonden keuzevakken Taalwetenschap

Iedere specialisatie heeft een trajectgebonden keuzeruimte. De grootte en wijze van invulling hiervan verschillen per traject.

Taal en communicatie - 25 ec
Binnen de trajectgebonden keuzeruimte bij Taal & Communicatie hebben de studenten de volgende opties:

 • de keuzevakken bij Taal & communicatie: Norm en taal, Statistiek voor taalkundigen

 • vakken die vallen onder één van de andere trajecten, zie de lijst hieronder

 • taalverwervingscolleges aangeboden door taal- en cultuuropleidingen in Leiden

 • vakken die vallen onder de minor Tweedetaalverwerving

 • Indien studenten om goede redenen een ander taalkundig vak in hun trackgebonden keuzeruimte op willen nemen kunnen ze hiertoe een gemotiveerd verzoek bij de Examencommissie indienen.

Taalbeschrijving - 20 ec
Binnen de trajectgebonden keuzeruimte bij Taalbeschrijving hebben de studenten de volgende opties:

 • de keuzevakken voor Taalbeschrijving: Statistiek voor taalkundigen

 • vakken die vallen onder één van de andere trajecten, zie de lijst hieronder

 • Indien studenten om goede redenen een ander taalkundig vak in hun trackgebonden keuzeruimte op willen nemen kunnen ze hiertoe een gemotiveerd verzoek bij de Examencommissie indienen.

Taal en cognitie - 5 ec
Binnen de trajectgebonden keuzeruimte bij Taal en Cognitie hebben de studenten de volgende opties:

 • de keuzevakken bij Taal en Cognitie: Python for Linguists, Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing, Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg

 • vakken die vallen onder één van de andere trajecten, zie de lijst hieronder

 • Indien studenten om goede redenen een ander taalkundig vak in hun trackgebonden keuzeruimte op willen nemen kunnen ze hiertoe een gemotiveerd verzoek bij de Examencommissie indienen.

VIET - 5 ec
Binnen de traject-gebonden keuzeruimte bij VIET hebben de studenten de volgende opties:

 • de keuzevakken bij VIET: Statistiek voor taalkundigen

 • vakken die vallen onder één van de andere trajecten, zie de lijst hieronder

 • Indien studenten om goede redenen een ander taalkundig vak in hun trackgebonden keuzeruimte op willen nemen kunnen ze hiertoe een gemotiveerd verzoek bij de Examencommissie indienen.

Binnen de trajectgebonden keuzeruimte mogen studenten vakken kiezen die bij andere trajecten horen. In deze lijst staan de beschikbare vakken op een rij.

Wanneer een vak deel uitmaakt van het eigen traject, kan het niet tevens als trajectgebonden keuzevak gevolgd worden.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Analyse en synthese van spraak 5
Antropologische taalkunde 5
Argumenteren en overtuigen 5
Beschrijvende taalkunde 1 5
Beschrijvende taalkunde 2 5
Beschrijving niet-westerse taal I: Trio Taalstructuur en culturele context 5
Beschrijving niet westerse taal II: Berber taalstructuur en culturele context 5
Experimental Methods I: Design & Techniques 5
Experimental Phonetics (BA) 5
Fonologie 2 5
Gothic 5
Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 5+5
Historische Grammatica van het Anatolisch 5
Hittitisch I 5
Indo-Europees I 5
Indo-Europees II 5
Inleiding tot het Oud Hotanees 5
Lithuanian (BA) 5
Neurolinguïstiek 5
Processing Syntax and Semantics 5
Psycholinguistics 5
Semantiek 1 5
Semantiek 2 5
Statistiek voor taalkundigen 5
Stilistiek 5
Structure course non-western languages (Quechua) 5
Syntaxis 2 5
Taal en prehistorie 5
Taaltypologie 5
Taalverwerving 5
Tekstgenres 5
Vedisch Sanskrit 5
Vergelijkende Stilistiek 5
Word and Meaning 5

Keuzevakken

Alle keuzevakken binnen BA Taalwetenschap kunnen in het algemeen gekozen worden als invulling van de traject-gebonden keuzeruimte. De onderstaande lijsten geven per traject aan welke vakken het meest relevant kunnen zijn.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Taal en Cognitie

Python for Linguists 5
Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg 5

Taal en Communicatie

Statistiek voor taalkundigen 5
Norm en taal 5

Taalbeschrijving

Statistiek voor taalkundigen 5

VIET

Inleiding Oud-germaanse talen 5
Oud-Perzisch 5
Statistiek voor taalkundigen 5
Middelweels 5
Oudkerkslavisch Taal en Cultuur 10
Oudnoors 5
Tochaars 5
Inleiding tot het Oud Hotanees 5

Meer info

Eindtermen van de opleiding
BSA Het programma
Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

Eindtermen van de opleiding

Bachelors Taalwetenschap:

 • beschikken over gevorderde kennis, analytische vaardigheden en inzicht op het terrein van taalkunde;

 • zijn in staat op elk van deze terreinen een afgebakend probleem zelfstandig dan wel in samenwerking met anderen te onderzoeken;

 • zijn in staat daarvan helder en duidelijk verslag uit te brengen in mondelinge of schriftelijke vorm;

 • kunnen kennis en inzicht op het gebied van taalkunde toepassen bij cognitieve en/of computationele analyse.

Zie ook Onderwijs- en examenregeling Taalwetenschap en Facultaire reglementen

Bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies

Het programma

Eerste Jaar: Propedeuse

De propedeuse biedt een brede oriëntatie in het verschijnsel menselijke taal en de studie van taal en verschaft de student inzicht in de verscheidenheid van talen. Je maakt kennis met de verschillende, ook interdisciplinaire, gebieden van taalonderzoek en krijgt scholing in methodes van taalanalyse. Zo kun je zelf ontdekken in welke richting jij je verder wilt specialiseren.

In de colleges worden boeken en artikelen gebruikt die, samen met de behandelde stof, je wegwijs maken in het vakgebied en de manier van redeneren. De colleges worden tevens gebruikt voor het aanleren van mondelinge en schriftelijke vaardigheden, het oefenen van technieken en het oplossen van problemen, zowel individueel als in kleine groepen. Je legt zo een gedegen basis voor het vervolg van je opleiding.

In het tweede semester van het eerste jaar kiest de student twee van acht keuzevakken binnen de gebonden keuzeruimte. De keuze wordt mede bepaald door het traject (=specialisatie) dat de student in het tweede en derde jaar wil kiezen.

Extra uren

 • Studievoorlichting keuzemogelijkheden in 2e semester: 2 uur

 • Introductiedag: 8 uur

 • Mentoraat: 24 uur

 • Intakegesprek: 1 uur

Tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden verder. Vanaf september 2012 wordt een breed studieprogramma aangeboden aan de oudejaarsstudenten, met vier specialisaties (of ‘trajecten’) waar je één van kiest:

 • Taal en Cognitie

 • Taal en Communicatie

 • Taalbeschrijving

 • Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

Keuzeruimte

Naast de verplichte vakken heb je binnen je traject veel vrijheid om zelf een programma samen te stellen met keuzevakken, die je ook bij één van de andere specialisaties kunt invullen.

Deze eerstejaarscursussen fungeren als volgt als nadere oriëntatie op de trajecten:

 • Psycholinguïstiek | Taal & Cognitie

 • Experimentele fonetiek | Taal & Cognitie

 • Woord en betekenis | Taalbeschrijving

 • Structuurcursus niet-westerse taal | Taalbeschrijving

 • Litouws | VIET

 • Gotisch | VIET

 • Argumenteren en overtuigen | Taal & Communicatie

 • Woord en betekenis | Taal & Communicatie

Om een specialisatie af te kunnen ronden dienen studenten de bijbehorende oriënterende vakken met goed gevolg te hebben afgerond.

In je derde jaar heb je bovendien een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester), waarin je kunt kiezen voor een stage, een keuzepakket bij een andere opleiding of een verblijf in het buitenland. Zo stippel je zelf je optimale weg door je studie uit. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte, klik hier

Voltijd en deeltijd
Deze opleiding wordt uitsluitend aangeboden als voltijds opleiding.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van hun traject en de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. De opleiding laat de keuze voor het onderwerp van het eindwerkstuk over aan studenten, zolang het past binnen hun traject. Het BA-eindwerkstuk is het grootste en belangrijkste werkstuk van de bacheloropleiding. Het is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in de door hem of haar gekozen discipline onder begeleiding van een docent van zijn of haar opleiding. Het werkstuk heeft in de regel een omvang van maximaal 8500 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden via deze link

Afstudeerrichtingen

Specialisatie Taal en Cognitie

Bij Taal en Cognitie bestudeer je taal als een cognitief systeem. Je houdt je bezig met (formele) modellen over taal die proberen te verklaren hoe taal in onze hersenen is gerepresenteerd, hoe het taalsysteem zich ontwikkelt bij kinderen, en hoe hersenschade het taalsysteem kan aantasten. Deze specialisatie raakt aan onderzoeksgebieden als psychologie, neurowetenschap en informatica.

Specialisatie Taal en Communicatie

Bij de bestudering van de relatie tussen taal en communicatie draait het om de vraag hoe mensen taal gebruiken om bepaalde boodschappen aan elkaar over te dragen en om bepaalde effecten bij elkaar te bewerkstelligen. De nadruk ligt bij Taal en Communicatie dan ook op de functies van taal en minder op de grammaticale eigenschappen ervan.

Specialisatie Taalbeschrijving

Alle talen hebben een grammatica. Maar van de ongeveer 6.000 talen wereldwijd zijn er slechts 500 redelijk bekend en beschreven. Duizenden talen wachten dus nog op een nieuwsgierige taalwetenschapper om de structuren te achterhalen en te beschrijven.

Specialisatie Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

Wat hebben Nederlands, Russisch, Hindi en Perzisch met elkaar te maken? Op het eerste gezicht weinig. Toch hebben de talen een gemeenschappelijke oorsprong: het Indo-Europees. Deze oertaal werd waarschijnlijk rond 3500 voor Christus gesproken in Zuid-Rusland. De mensen en hun taal verspreidden zich over alle windstreken, van Noordwest-Europa tot India. Er ontstonden regionale verschillen en uiteindelijk verschillende talen.

Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

Aansluitende programma’s

Het bachelorprogramma Taalwetenschap geeft toegang tot de eenjarige MA Linguistics aan de Universiteit Leiden binnen de specialisatie die aansluit op de afgeronde BA afstudeerrichting (meer informatie. Bachelors Taalwetenschap kunnen bovendien solliciteren naar een plaats in de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Linguistics (research) van de Universiteit Leiden (meer informatie. Vakken die je in je derdejaars keuzeruimte volgt, kunnen je ook toegang geven tot een andere masteropleiding, eventueel met een pre-masterprogramma. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, klik hier

Keuzeruimte

Toelatingseisen

Het eerste studiejaar (60 EC) moet zijn behaald.

Beschrijving

Naast de verplichte vakken binnen het bachelorprogramma heeft de student een keuzeruimte met een totale studielast van 30 EC.
Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden mits voldaan wordt aan de vigerende facultaire en universitaire eisen en normen in artikel 3.2 van de Onderwijs- en examenregeling.

Minor

Een minor is een vastgesteld en vooraf goedgekeurd programma. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd.
Op de minorensite vind je meer informatie over de minoren.

Buitenlandsstudieverblijf

Een buitenlandsstudieverblijf is een goede ervaring voor elke student en een mooie aanvulling op het curriculum van je hoofdvak. Ook draagt een buitenlands studieverblijf bij aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: neem contact op met het Humanities International Office of met je studiecoördinator.

Stage

Als invulling van je vrije keuzeruimte is het mogelijk een stage te lopen. Onder begeleiding van een docent van de Faculteit en een medewerker van de organisatie ga je aan de slag bij een bedrijf of organisatie. De werkzaamheden tijdens een stage liggen vaak in het verlengde van wat je bij je opleiding geleerd hebt. Wanneer je ervoor kiest stage te lopen, kan de Studenten Loopbaan Service je helpen met het vinden van stageplaatsen bij een groot aantal bedrijven en instellingen. Kijk ook eens naar de stagehandleiding en de stageregeling.

Individueel keuzepakket

Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: de vakken moeten met elkaar samenhangen en een opbouw vertonen. Overleg met je studiecoördinator over de invulling van je keuzeruimte. Een individueel keuzepakket moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Afgeronde WO-opleiding

Voor studenten met een afgeronde WO-opleiding is het mogelijk om onderdelen van die opleiding in de keuzeruimte onder te brengen. Ook hiervoor geldt dat je een verzoek daartoe moet indienen bij de examencommissie van je opleiding middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Opmerkingen

De student wordt aangeraden in een vroeg stadium contact op te nemen met de studiecoördinator en de keuze voor te leggen om dan vervolgens melding te maken van en goedkeuring te vragen voor de gekozen invulling van de vrije keuzeruimte bij de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure
De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie.
Bij de beoordeling van de keuze van de student baseert de examencommissie zich op de samenhang en het niveau van het gekozen pakket.