Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Traject gebonden keuzeruimte Taal en Cognitie

Vak
2018-2019

Binnen de trajectgebonden keuzeruimte bij Taal en Cognitie hebben de studenten de volgende opties:

  • de keuzevakken bij Taal en Cognitie: Python for Linguists, Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing, Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg

  • colleges die vallen onder één van de andere trajecten, zie de lijst Trajectgebonden keuzevakken Taalwetenschap