Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Experimental Methods I: Design & Techniques

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Succesvolle deelname aan inleidingcollege Psycholinguïstiek.

Beschrijving

Experimental Methods I: Design & Techniques vormt samen met Experimental Methods II: Practicals & Projects één cursus, die studenten wegwijs maakt in methoden en technieken die gebruikt worden in LUCL’s Exeprimental Linguistics Labs.

Naast praktische vaardigheden integreert deze cursus theoretishe kennis die studenten opdoen in de BA Taal & Cognitie. In het tweede deel van de cursus gebruiken ze vaardigheden die ze hebben geleerd tijdens Statistiek.

Experimental Methods I bestaat uit de deelblokken “Experiment design & preparation” en “Software & hardware in the labs”. Studenten krijgen de mogelijkheid om een van de technieken toe te passen in een eigen onderzoeksproject. Zo leren zij onafhankelijk een psycholinguïstisch experiment te ontwerpen, uit te voeren, te analyseren en te presenteren.

Leerdoelen

  • Opdoen van kennis op het gebied van psycholinguïstische methoden en technieken, inclusief hardware en software (Excel, Qualtrics, en E-prime)

  • Begrip van praktische vaardigheden voor het conceptualiseren en voorbereiden van een psycholinguïstisch experiment

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcolleges, zelfstandige literatuurstudie en maken van opdrachten.

Studielast

Totale studielast = 140 uur

  • Bijwonen werkcollege: 28

  • Bestuderen literatuur: 28

  • Maken opdrachten: 40

  • Voorbereiding voor toetsing: 40

  • Toetsing: 4

Toetsing

Om de cursus succesvol af te sluiten dienen (gedurende het semester) zes opdrachten ingeleverd te worden via Blackboard. Voor twee van deze opdrachten dienen studenten een peer review in te leveren.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Weging

Elke opdracht weegt 15% mee voor het eindcijfer; elke review 5%.

Herkansing

Mits voldoende aanwezig geweest tijdens de colleges (>80%) kunnen studenten maximaal één onderdeel herkansen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het informeren van studenten tijdens de cursus en voor het aanbieden van studiemateriaal.

Literatuur

Syllabus (te vinden op Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen, dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

lucl-labs@hum.leidenuniv.nl

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk

Opmerkingen

Aanwezigheid en actieve deelname aan de colleges is verplicht.