Studiegids

nl en

Praktische Sterrenkunde

Vak
2019-2020

Toegangseis

Sterrenkunde bachelorvakken Inleiding Astrofysica en Programmeermethoden NA.

Beschrijving

Bij de cursus Praktische Sterrenkunde ga je zelf metingen verwerken, waaronder je eigen waarnemingen, waarmee je relevante astrofysische processen bestudeert.

In de cursus leer je hoe je astronomische metingen verwerkt en onzekerheden daarin doorrekent. Vervolgens ga je in groepjes reële astronomische problemen te lijf, waarbij je gebruik maakt van de kennis van programmeren, die je in het eerste semester van de bacheloropleiding Sterrenkunde hebt opgedaan. Met een bezoek aan het planetarium Artis in Amsterdam en het gebruik van de telescopen op de Oude Sterrewacht in Leiden leer je de praktijk van het sterrenkundig waarnemen.

Aan de hand van dataproeven schrijf je onderzoeksverslagen over astronomische onderwerpen die in het eerste semester aan bod zijn geweest. Bij dit practicum is het belangrijk je werk ook buiten de klassikale sessies goed te organiseren. Behalve het samenwerken aan de data, leer je ook hoe je een wetenschappelijk verslag schrijft.

De volgende aspecten komen aan bod:

 • Foutenanalyse en het doorberekenen van meetfouten

 • Selecteren van astronomische gegevens uit digitale bestanden

 • Het evalueren van eenvoudige wetmatigheden en verbanden tussen meetgegevens

 • Het schrijven van een verslag volgens wetenschappelijke normen

 • Werken met fotometrische, astrometrische en spectroscopische data

Leerdoelen

Na afloop van de practica kun je astronomische meetgegevens verwerken, binnen de context van de astrofysische wetten zoals geïntroduceerd bij inleiding astrofysica. Daarbij pas je een correcte foutenanalyse toe en kun je dat alles in een wetenschappelijk verslag vastleggen.

In het bijzonder kun je na afloop van deze cursus:

 • Compacte Python code schrijven voor wetenschappelijke analyse

 • Lineaire kleinste kwadraten methode en afgeleide methodes uitvoeren

 • Astronomische samples selecteren en combineren

 • Eenvoudige astronomische grafieken maken

 • Verwijzingen maken naar de wetenschappelijke literatuur

 • Afstandmodulus toepassen

 • Een Kleur Magnitude diagram opstellen

 • Astronomische CCD waarnemingen uitvoeren en verwerken

 • Spectraallijnen identificeren en Doppler verschuivingen meten

Vaardigheden

Tijdens dit vak word je getraind in:

 • Het goed en ruim van te voren plannen van je werk

 • Weten wanneer en waar je om hulp kunt vragen

 • Samenwerken met andere studenten, om elkaar aan te vullen binnen een team

 • Goed feitelijk schrijven

Rooster

Zie Roosters bachelor Sterrenkunde

Onderwijsvorm

 • Instructiesessies

 • Clinics

 • Waarneemavonden en -middagen

Toetsing

Schriftelijke verslagen. Het eindcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van de verslagen van de proeven. Als ‘onvoldoende’ beoordeelde verslagen kunnen worden aangevuld en nogmaals worden ingeleverd; deze worden beoordeeld met maximaal een 6.0.

Blackboard

Blackboard zal tijdens dit vak worden gebruikt om met studenten te communiceren, om opdrachten en ander lesmateriaal te delen en om verslagen in te leveren. Inschrijven via Blackboard voorafgaand aan het eerste college is verplicht. Voor toegang heb je een ULCN account nodig.

Literatuur

Achtergrondsteksten en instructies zijn beschikbaar via Blackboard.

Aanmelden

Schrijf je in via uSis. Meer informatie over hoe je je moet inschrijven voor vakken en tentamens, vind je hier. Klik op de link voor meer informatie over Aanschuif- en Contractonderwijs.

Contact

Docent: Prof.dr. H.J. (Huib Jan) van Langevelde
Assistenten: Dirk van Dam, Olivier Burggraaff, Christian Groeneveld, Naadiyah Jagga, Alex van Vorstenbosch, Jort Boxelaar, Carmen Turner, Sanne Bloot, Stefan van der Giessen

Opmerkingen

Naast de in het rooster geplande colleges is beschikbaarheid op vaste waarneemavonden in de periode februari-april essentieel. Afhankelijk van de weerscondities verrichten alle studenten in kleine groepen een of twee avonden waarnemingen in deze periode, tussen circa 17.30 uur en 21.30 uur.