Studiegids

nl en

Egyptische Epigrafie

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Klassiek Egyptisch

Beschrijving

De bestudering van Egyptische hiërogliefenteksten op monumenten in het Rijksmuseum van Oudheden.

Leerdoelen

  1. Het leren lezen van originele hiërogliefenteksten.
  2. Inzicht in de relatie van hiërogliefenteksten tot de objecten of monumenten waarop zij zijn aangebracht.
  3. Inzicht in hiëroglifische paleografie.

Onderwijsvorm

Werkcollege, zelfstandige literatuurstudie. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Rooster

Rooster

Studielast

5.0 EC (=140 u):
13 × 2 = 26 uur coll. (=1 x per 2 weken)
13 × 4 = 52 uur coll. voorbereiding
62 uur werkstuk en presentatie

Toetsing

Individuele studie van één ongelezen inscriptie, resulterend in:
Participatie en wekelijkse voorbereiding opdracht (20%)
werkstuk (objectstudie en becommentarieerde vertaling) (50%)
mondelinge presentatie bij het origineel (30%)

Herkansing

Bij onvoldoende eindresultaat kan een verbeterde versie van het werkstuk worden ingeleverd.

Literatuur

  • Caminos, R.A. and H.G. Fischer 1979, Ancient Egyptian Epigraphy and Palaeography. New York: The Metropolitan Museum of Art.

  • Dorman, Peter F. 2001, “Epigraphy”, in D.B. Redford, ed., The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. I. Oxford: Oxford University Press, pp. 471-476.

  • Fischer, Henry G. 1977, The Orientation of Hieroglyphs, Part I: Reversals (Egyptian Studies II, New York), 3-47.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

O.E. Kaper

Opmerkingen

Bij aanwezigheid van buitenlandse studenten is het mogelijk de cursus in het Engels te geven.