Studiegids

nl en

Eerste jaar

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

 • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur

 • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur

 • Excursie RMO van 2 x 1 uur

 • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur

 • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze ONOS en BSA van 1 uur

 • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

 • Bijwonen Loopbaanorientatie bijeenkomst 2 uur

Voor hoofdvakkers Oude Nabije Oosten-studies geldt aanvullend op het Bindend Studieadvies van 45 EC een aanvullende eis, namelijk het met goed gevolg afronden van de volgende onderwijseenheden in academisch jaar 2019-2020:

10 EC taal uit het eerste semester, maak een keuze uit:

5 EC aanvullende eis in het tweede semester:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk 20 EC

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5
Archeologie van het Oude Nabije Oosten 5
Academische Vaardigheden (Oude Nabije Oosten-studies) 0

Trackspecifiek 10 EC

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Seminar Oude Nabije Oosten 1 5
De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.) 5
Antieke Godsdiensten 5
Academische Vaardigheden (Oude Nabije Oosten-studies) 0

Trackspecifiek

Lectuur Middelegyptisch 10
Materiële cultuur van het oude Egypte 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Kerncurriculum: Area Studies 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
Museologie van het Oude Nabije Oosten 5

Trackspecifiek 15 EC

Koptisch 1 10
Klassiek Egyptisch 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Seminar Oude Nabije Oosten Studies 2 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië 5

Trackspecifiek

Koptisch 2 5
Nieuwegyptisch 10

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte Oude nabije oosten-studies

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Trackspecifiek

Hiëratische paleografie 5
Egyptische Epigrafie 5
Egyptische archeologie 5

Tweede semester

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Gemeenschappelijk

Seminar Oude Nabije Oosten Studies 3 5
Scriptieseminar Oude Nabije Oosten-studies 0
BA Eindwerkstuk Oude Nabije Oosten- studies 10

Meer info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Oude Nabije Oosten-studies

Arbeidsmarktvoorbereiding bij Oude Nabije Oosten-studies

Het programma

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?
Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Alle jaren
Als opleiding willen we jullie zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Daarom organiseert de opleiding Oude Nabije Oosten-studies in samenwerking met de opleidingen Griekse en Latijnse taal en cultuur en de MA Classics and Ancient Civiliszations om het jaar de Leidse Oudheid Netwerkbijeenkomst. Om het andere jaar organiseert de opleiding een arbeidsmarktbijeenkomst alleen voor studenten Oude Nabije Oosten-studies.
Tijdens deze bijeenkomsten maak je kennis met alumni en kijg je tips van mensen uit het veld hoe jij je als oudheidkundige het beste kunt voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids van Oude Nabije Oosten-studies vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.
De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Onderzoeken

 • Zelfsturend leren

 • Creatief denken

 • Samenwerken

 • Overtuigen

Vakken Oude Nabije Oosten-studies

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om in elk semester het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen de opleiding Oude Nabije Oosten-studies gebeurt dit binnen de vakken:

 • Scriptieseminar ONOS. Een loopbaanadviseur van de Humanities Careers Service verzorgt twee colleges binnen het scriptieseminar. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan arbeidsmarktvoorbereiding specifiek voor studenten Oude Nabije Oosten-studies.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de Humanities Career Service via 071-5272235, of met je studiecoördinator Noortje van Swieten.