Studiegids

nl en

Eerste jaar

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur
  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur
  • Excursie RMO van 2 x 1 uur
  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur
  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze ONOS en BSA van 1 uur
  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur
  • Bijwonen Loopbaanorientatie bijeenkomst 2 uur

Voor hoofdvakkers Oude Nabije Oosten-studies geldt aanvullend op het Bindend Studieadvies van 45 EC een aanvullende eis, namelijk het met goed gevolg afronden van de volgende onderwijseenheden in academisch jaar 2019-2020:

10 EC taal uit het eerste semester, maak een keuze uit:

5 EC aanvullende eis in het tweede semester:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk 20 EC

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5
Archeologie van het Oude Nabije Oosten 5
Academische Vaardigheden (Oude Nabije Oosten-studies) 0

Trackspecifiek 10 EC

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Seminar Oude Nabije Oosten 1 5
De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.) 5
Antieke Godsdiensten 5
Academische Vaardigheden (Oude Nabije Oosten-studies) 0

Trackspecifiek

Lectuur Middelegyptisch 10
Materiële cultuur van het oude Egypte 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Kerncurriculum: Area Studies 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
Museologie van het Oude Nabije Oosten 5

Trackspecifiek 15 EC

Koptisch 1 10
Klassiek Egyptisch 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Seminar Oude Nabije Oosten Studies 2 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië 5

Trackspecifiek

Koptisch 2 5
Nieuwegyptisch 10

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte Oude nabije oosten-studies

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Trackspecifiek

Hiëratische paleografie 5
Egyptische Epigrafie 5
Egyptische archeologie 5

Tweede semester

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Gemeenschappelijk

Seminar Oude Nabije Oosten Studies 3 5
Scriptieseminar Oude Nabije Oosten-studies 0
BA Eindwerkstuk Oude Nabije Oosten- studies 10

Meer info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl